Asfaltové pásy vyráběné na výrobních linkách značky BMI Icopal se řadí mezi špičkové produkty pro vodorovné i šikmé střechy a spodní stavby. BMI Icopal neustále pracuje na vývoji produktů pro zajištění maximální kvality výroby a inovaci produktů pro spolehlivé a snadné zabudování do skladeb střech. Mezi inovace patří například mikroventilační THERM systém, profilace spodního povrchu SPEED PROFILE, příčný spoj vrchních pásů bez posypu END LAP, bezpečný spoj BMI Icopal či speciální keramický posyp NOXITE, který umožňuje odstraňovat škodlivé sloučeniny NOx z ovzduší.

SPEED PROFILE

SPEED PROFILE

Spodní povrch pásů je vyroben ze speciálního SBS modifikovaného asfaltu a je opatřen profilací. Separační fólie je ke spodnímu povrchu pásu připojena pouze ve vrcholech profilace. Toto řešení usnadňuje spálení fólie plamenem, zrychluje pokládku a zároveň zajišťuje úsporu plynu.

SPEED PROFILE

THERM SYSTÉM S VRSTVOU SYNTANU

THERM SYSTÉM S VRSTVOU SYNTANU

Asfaltové pásy BMI Icopal s THERM pruhy z SBS modifikovaného asfaltu se pokládají pomocí termické aktivace, krátkého ožehnutí spodního povrchu pásu plamenem hořáku. Mezi THERM pruhy je nanesena vrstva SYNTANu, která minimalizuje možnost poškození mikroventilačního systému a dále chrání nosnou vložku před poškozením plamenem.

THERM SYSTÉM S VRSTVOU SYNTANU

BEZPEČNÝ PODÉLNÝ SPOJ

BEZPEČNÝ PODÉLNÝ SPOJ

Pro zajištění spolehlivé funkce hydroizolace je velmi důležité kvalitní napojení asfaltových pásů v podélném spoji. Pro zajištění maximální kvality podélného spoje používá BMI Icopal u podélných spojů stejnou asfaltovou směs na spodním i vrchním povrchu asfaltového pásu.

BEZPEČNÝ PODÉLNÝ SPOJ

END LAP

END LAP

Asfaltové pásy se systémem END LAP mají z výroby příčné spoje bez posypu. Příčné spoje jsou kryté separační spalnou fólií jako podélné spoje. Vrchní asfaltové pásy BMI Icopal jsou vybaveny příčným spojem bez posypu šířky 10 cm. Díky tomuto systému lze provádět příčné spoje ve stejné kvalitě, jako podélné spoje.

END LAP

NOXITE

NOXITE

T-CUT je inovativní řešení seříznutí rohů ve výrobě, které se provádí zejména u jednovrstevných asfaltových pásů. Seříznutí rohů v příčných spojích je vyžadováno pro snížení rizika tvorby kapilár. Seříznutí rohů ve výrobě usnadňuje a zrychluje pokládku, jelikož není nutné rohy odřezávat ručně na střeše. BMI Icopal doporučuje provádět seřezávání rohů i u podkladních pásů a parozábran.

NOXITE

T-CUT

T-CUT

T-CUT je inovativní řešení seříznutí rohů ve výrobě, které se provádí zejména u jednovrstevných asfaltových pásů. Seříznutí rohů v příčných spojích je vyžadováno pro snížení rizika tvorby kapilár. Seříznutí rohů ve výrobě usnadňuje a zrychluje pokládku, jelikož není nutné rohy odřezávat ručně na střeše. BMI Icopal doporučuje provádět seřezávání rohů i u podkladních pásů a parozábran.

T-CUT

SPECIÁLNÍ PODÉLNÝ SPOJ ODOLNÝ PROTI PROŠLEHNUTÍ PLAMENE

SPECIÁLNÍ PODÉLNÝ SPOJ ODOLNÝ PROTI PROŠLEHNUTÍ PLAMENE

Podélný spoj se skládá z proužku samolepícího asfaltu tl. 2 cm a zbylá část spoje slouží pro natavení plamenem. Po odstranění krycích fólií ze samolepících proužků se spoj těsně uzavře. Při následném natavování podélného spoje plamenem hořáku je podkladní vrstva chráněna proti poškození plemenem.

SPECIÁLNÍ PODÉLNÝ SPOJ ODOLNÝ PROTI PROŠLEHNUTÍ PLAMENE

CUT-LINES

CUT-LINES

Všechny bezpečné podélné spoje BMI Icopal jsou opatřeny systémem CUT-LINES. Jedná se o velmi jemné nařezání separační spalné fólie (v milimetrové vzdálenosti), které je provedeno po délce podélného spoje asfaltového pásu. Nařezání fólie v podélném spoji usnadňuje spálení separační fólie, zajišťuje homogenitu příčného spoje a zabraňuje tvorbě kapilár.

CUT-LINES

KARTONOVÉ JÁDRO

KARTONOVÉ JÁDRO

Všechny střešní asfaltové pásy BMI Icopal jsou navinuty na stabilní kartonová jádra a jsou dodávány ve svislé poloze. Kartonové jádro udržuje asfaltový pás v roli ve správném tvaru, díky kterému se asfaltové pásy snadno a rovnoměrně natavují. Kartonové jádro umožňuje použití rozbalovače rolí. Pokládání a natavování asfaltových pásů je možné vizuálně kontrolovat a je bezpečnější.

KARTONOVÉ JÁDRO

FIRESMART

FIRESMART

Systém FireSmart od BMI Icopal nabízí asfaltové pásy do prostor s vyššími požárními požadavky. Asfaltové pásy v systémech FireSmart mají nosné vložky a asfaltové směsi obsahující retardéry hoření. Systém FireSmart nabízí téměř 400 různých střešních systémových skladeb, které lze použít do prostor se zvýšenými požárními nároky.

FIRESMART