Speed Profile, Blue Speed

Nová generace asfaltových pásů s technologií Speed Profile (Blue Speed)Technologie SPEED PROFILE umožnila vyrábět SBS modifikované asfaltové pásy se specifickým designem pro aplikaci do:

  • střech (dle evropské harmonizované normy ČSN EN 13707, ČSN EN 13970)

  • spodních staveb (dle evropské harmonizované normy ČSN EN 13969)

Technologie zajišťuje

Technologie zajišťuje

  • o 20-50% lepší těsnost spojů pásů a delší životnost - díky většímu množství asfaltové hmoty nad nosnou vložkou (střechy) nebo pod nosnou vložkou (spodní stavby).

  • delší životnost a ochranu asfaltového pásu - díky dodatečné ochraně asfaltových pásů pro spodní stavby před mechanickým poškozením.

  • zachování všech deklarovaných technických parametrů včetně užitné hodnoty asfaltu modifikovaného SBS kaučuky po aplikaci pásu (střecha nebo spodní stavba) - včetně snížení času pro aplikaci pásu nejméně o 30%.

  • soudržnost spojení asfaltového pásu s podkladem - o cca 40% vyšší soudržnost pásu opatřeného systémem Speed Profile na spodní straně pásu ve srovnání s pásem s rovným povrchem.

Technologie zajišťuje

Porovnání spodního povrchu asfaltového pásu

Porovnání spodního povrchu asfaltového pásu

  • Hladký povrch - hladký spodní povrch asfaltového pásu vyžaduje delší použití plamene teploty cca 800°C pro navaření k podkladu (vyšší spotřeba plynu). To vede k degradaci struktury asfaltu modifikovaného SBS kaučukem a snižuje možnost zachování deklarovaných parametrů pásů po jejich aplikaci na podklad a elastických vlastností pásů.

  • SPEED PROFILE na střechu - Aplikace pásu s technologií SPEED PROFILE na spodním povrchu zlepšuje prohřátí spodního povrchu pásu o 40%. To zajišťuje 100% pevnost natavení pásu k podkladu ve všech místech. Použití technologie Speed Profile dále zkracuje o 30% čas pro natavení pásu k podkladu (natavení při teplotách cca 800°C) a snižuje spotřebu plynu. Díky kratší době natavení zůstává nosná vložka i asfaltová směs bez porušení. To garantuje zachování technických parametrů pásů po celou dobu životnosti na střeše.

  • SPEED PROFILE na spodní stavbu - Aplikace pásu s technologií SPEED PROFILE na spodním povrchu zlepšuje prohřátí spodního povrchu pásu o 40%. To zajišťuje 100% pevnost natavení pásu k podkladu ve všech místech. Použití technologie Speed Profile dále zkracuje o 30% čas pro natavení pásu k podkladu (natavení při teplotách cca 800°C) a snižuje spotřebu plynu. Díky kratší době natavení zůstává nosná vložka i asfaltová směs bez porušení. To garantuje zachování technických parametrů pásů po celou dobu životnosti ve spodní stavbě.

Porovnání spodního povrchu asfaltového pásu