Gizlilik Politikası

BMI YAPI ÇÖZÜMLERİ SAN.TİC.A.Ş. (“BMI”) WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

İçerdiği hizmetlerle birlikte www.bmigroup.com/tr web sitesi (buradan sonra birlikte “web sitesi” olarak anılacaktır), BMI Yapı Çözümleri A.Ş. Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Atatürk Bulvarı No. 20 Gebze 41400 Kocaeli, Türkiye Telefon: +90 262 751 24 91

Eposta: info.tr@bmigroup.com tarafından sağlanmaktadır.

Veri saklama, kullanma ve silme Yasal Sorumluluk Sınırı ve Yasal Uyarı bölümünde bulunabilir.

Web sitesinde kişisel verilerin Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) uyarınca işlenmesinden BMI Grup sorumludur. Bu şekilde GDPR 4. Madde 7. fıkrasında tanımlandığı şekliyle kontrolör sıfatıyla hareket ediyoruz.

İşbu Veri Gizlilik Beyanı yoluyla, BMI Group size kişisel verilerin işlenmesinin doğası, kapsamı ve amacının yanı sıra kişisel verileri BMI Group tarafından işlenen bireylerin hakları hakkında bilgi sağlamaktadır.

Kişisel veriler tanımlanmış ya da tanımlanabilir gerçek kişilerle (“Veri Konusu”) ilgili, isim ya da adres, e-posta adresi ya da cihazların, uygulamaların, araçların ve protokollerin sağladığı tüm çevrimiçi tanımlayıcılar dahil, bütün bilgileri kapsar.

Aktif olarak kişisel verilerinizi paylaşmadan da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. BMI Group tarafından web sitesi ziyaretlerinde işlenecek veriler aşağıda Kısım 1’de açıklanmıştır (“Tüm Web Sitesi Ziyaretçileri için Veri Gizliliği Bildirimi”). Web sitesi ayrıca sadece kişisel verilerinizi paylaşarak kullanabileceğiniz hizmetler de sunmaktadır. Bu hizmetlerle, bunların sonucunda veri işlenmesi Kısım 2’de açıklanmıştır (“Özel BMI Group Hizmetleri Kullanıcıları için Veri Gizliliği Bildirimi”). Her türlü veri işleme ile ilgili genel veri gizliliği bilgileri, örneğin, Veri Sahibi olarak haklarınız gibi, Kısım 3’te bulunabilir (“Genel Veri Gizlilik Bilgileri”).

1. Tüm Web Sitesi ziyaretçileri için Veri Gizliliği Bildirimi

a. Erişim verisi/sunucu kayıt dosyaları
 
BMI Group, Web sitesine her erişildiğinde verileri kaydeder. Sadece, tarayıcı türü ve sürümü, kullanıcının işletim sistemi, atıfta bulunan URL (web sitemize erişilen web sitesi), erişim günü ve saati, aktarılan veri miktarı, Internet Protokol Adresi (IP adresi) ve erişen sistemin Internet Servis Sağlayıcısı gibi gerekli teknik veriler toplanır. Bu bilgiler BMI Group tarafından iki hafta saklanır ve ardından silinir.

BMI Group, bir siber saldırı durumunda yasa uygulayıcılar tarafından temin edilmesi istenmediği sürece, bu verileri belirli kişilere atamayacak ya da verileri BMI Group bünyesindeki diğer veri kaynaklarındakilerle birleştirmeyecektir. Yukarıda anılan veriler sadece web sitesi içeriğini doğru şekilde sunmak, web sitesi içeriği ve reklamları optimize etmek ve BT sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli işlevselliğini temin etmek amacıyla kullanılacaktır. Bu sebeple BMI Group bu verileri hem istatistik amaçlı hem de Şirket dahilinde veri gizliliği ve güvenliğini sağlamak için kullanır.

Yukarıda anılan amaçla veri işleme sadece GDPR’de menfaatlerin dengelenmesi olarak anılan madde bazında (GDPR 6.1. Madde 1. cümle f fıkrası) yürütülmektedir.

b. Çerezler ve benzer teknolojiler
 
(1) Çerezler
 
Web sitesi, son kullanıcı cihazları (PC, cep telefonu, vb.)  ile ilgili bilgilerin saklanmasına izin veren dosyalar olan, çerezleri kullanır. Bunlar web sitesinin daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli olmasını sağlar ve özellikle ürün ve hizmetlerimizi sizin için optimize eder ve gelecekte size yönelik bilgileri sağlamamıza imkan tanır. Web sitesi, bizim tarafımızdan saklanan birinci parti çerezleri ve belli hedefleri yerine getirmek üzere harici sağlayıcılar tarafından ayarlanan üçüncü taraf çerezleri kullanır.

BMI Group tarafından kullanılan çerezler çoğunluğu web sitesi ziyareti sona erdiğinde otomatik olarak silinen “oturum çerezleridir”. Bu çerezler web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamıza imkan tanır. Halihazırda BMI Group web siteleri aşağıdaki çerezleri kullanır:

 • Google Tag Manager

 • YouTube

 • Double Click

 • BMI Group

Kullanıcılar bu çerezlerin nasıl kullanılacağını belirleyebilir. Tüm mevcut tarayıcılar çerezlerin saklanmasını belirli siteler için ya da toptan sınırlandırma ya da tümüyle engelleme seçeneklerine sahiptir. Ancak çerezlere izin verilmemesi web sitemizin kullanıcı dostu özelliğinin azalmasına neden olacaktır. Kullanıcılar ayrıca ABD web sitesi www.aboutads.info/choices ya da Avrupa web sitesi www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ üzerinden çevrimiçi reklam çerezlerini yönetebilirler.
 
Kişisel tanımlanmanın imkansız hale getirilmesi için tüm kullanıcı verileri (IP adresleri, kullanıcı adları, vb.) anonim olarak saklanır. 

(2) Google Analytics
 
Web sitesi, Google Analytics web analiz hizmetlerince sağlanan işlevleri kullanır. Servis sağlayıcı şirket: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (“Google”). Google Analytics, sizin bilgisayarınızda metin dosyası olarak saklanan yukarıda anılan çerezleri kullanır. Çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizin kullanılmasına dair çerezlerle toplanan bilgiler genelde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılıp orada saklanmaktadır. Ancak portal üzerinde IP anonimleştirme yapıldığında Google IP adresinizi Avrupa Birliği Üye Devletlerine ya da önceden Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmasına taraf olmuş ülkelere indirgeyecektir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki Google sunucusuna gönderilip orada kısaltılır.

Google bu bilgileri BMI Group çevrimiçi ürün ve hizmetlerinin kullanımını değerlendirmek, çevrimiçi ürün ve hizmet faaliyet raporlarını hazırlamak ve çevrimiçi ürün ve hizmetlerimiz ile Web sitesinin kullanımına ilişkin diğer hizmetlerini yerine getirmek amacıyla BMI Group adına kullanır. Anonim hale getirilmiş kullanıcı profilleri daha sonra işlenen veriler bazında oluşturulur.

Kullanıcının tarayıcısı tarafından verilen IP adresleri diğer Google verileriyle birleştirilmez. Kullanıcılar tarayıcı yazılımlarını, çerezlerin saklanmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilir; kullanıcılar ayrıca tools.google.com/dlpage/gaoptout adresindeki tarayıcı eklentisini indirip kurarak çerezlerin, çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizin kullanımına dair topladıkları verilerin Google’a gönderilip işlenmesine engel olabilirler. Bazı eski tarayıcıların Google’ın vazgeçme tarayıcı eklentisini desteklemeyebileceğini hatırlatırız. Bu şekilde eski bir tarayıcı kullanmak isterseniz çerezleri devre dışı bırakmak için tarayıcınızın ayarlarına başvurunuz.
 
Google’ın verileri reklam amacıyla kullanımı ve ayarlar ile anlaşmazlık seçenekleri ile ilgili ek bilgiler aşağıdaki Google web sitesinde bulunabilir: policies.google.com/privacy/partners (“ortaklarımızın sitelerini ya da uygulamalarını kullandığınızda Google verileri nasıl kullanır”),
www.google.com/policies/technologies/ads (“Google çerezleri reklamlarda nasıl kullanır”), www.google.de/settings/ads (“Google’ın size reklam gösterirken kullandığı bilgileri kontrol edin”) ve
www.google.com/ads/preferences (“Google’ın size hangi reklamları göstereceğini kontrol edin”).  

c. İletişim
 
Web sitesi BMI Grup ile e posta yoluyla Grup İletişim Direktörü üzerinden iletişim kurmanıza imkan tanır. Her bir bireysel kullanıcının sağladığı veriler talebinize cevap vermek adına saklanır. Bu veriler, yasal saklama zorunlulukları tarafından engellendiği durumlar ile sizin daha uzun süre saklanmasına rızanızı belirttiğiniz durumlar dışında bu amaçla duyulan ihtiyaç ortadan kalktığı anda silinir.

Kişisel verilerinizin yukarıda anlatıldığı şekilde işlenmesi talebinizi yanıtlamak için gereklidir (GDPR 6.1.Madde 1. cümle b fıkrası). İletişim formunda sizin sağlayacağınız ek (GDPR 6.1.Madde 1. cümle f fıkrası) verilerin işlenmesi GDRP menfaat dengeleme maddesine tabidir (GDPR 6.1. Madde 1.cümle f fıkrası).

2. Özel BMI Group hizmetleri kullanıcıları için Veri Gizliliği Bildirimi

a. Çevrimiçi Uygulamalar
 
Web sitesi size e-posta yoluyla iş uyarıları, BMI Grup ya da bağlı kuruluşlarınca sunulan pozisyonlara ya da eğitim pozisyonlarına e-posta yoluyla iş başvurularında bulunmanız için kayıt yaptırma imkanı sunmaktadır. Bu gibi çevrimiçi uyarı ve başvurular için diğer yasal zorunlulukların yanı sıra Veri Gizliliği Bildirimi de uygulanmaktadır. Sizin başlatacağınız bir çevrimiçi başvuru bazında BMI Grup’a başvuru amacıyla ileteceğiniz kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu işleme bir sözleşme akdetmeden önce talebinize dair adımları atabilmemiz için gereklidir (bakınız: GDPR 6.1.Madde 1. cümle b fıkrası). Kişisel verilerinizi göndermeden önce lütfen “Veri Gizliliği Bildirimi” ni okuyunuz.

(1) Veri aktarımı
 
BMI Grup ve bağlı kuruluşlarına çevrimiçi ya da e-posta yoluyla başvururken adınız, posta ve e-posta adresiniz ile birlikte eğitim ve mesleki nitelikleriniz, sertifikalarınız ve diğer bilgilerinizin yanı sıra genelde iş başvurusunda sunulan belgelerinizi de BMI Grup’a sunmaktasınız. Kendi çıkarınız için özel kişisel veri kategorilerinde (etnik köken, politik görüş, sendika üyeliği, fiziki ve akli sağlık ya da dini veya felsefi görüşler gibi topluca GDPR Madde 9(1)’de anılan “Hassas Veriler” arasında) sadece bizim almamızı açıkça istediğiniz bilgileri sununuz. Bu gibi Hassas Verileri bildirmenizi beklemiyoruz ya da talep etmiyoruz. Başvuru sahiplerinin kişisel verileri hakkında daha fazla bilgi için “Çalışanlar ve Yükleniciler için BMI Gizlilik Uyarısı” belgesine buradan ulaşabilirsiniz.
 

(2) Veri saklama, kullanma ve silme
 
BMI Grup sizin sağladığınız bilgi ve dosyaları sadece başvurunuzu kayıt altına almak ve işlemek için depolar ve kullanır. Buna sizinle iletişim kurmak da dahildir. Başvurunuz başarılı olduğu takdirde verdiğiniz bilgiler ve belgeler sizinle iş ilişkisi kurulması sürecinde de kullanılabilir. Aksi takdirde BMI, başvurunuza dair soruları cevaplayabilmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve mevcut ya da doğabilecek hak taleplerini doğrulamak, uygulamak ya da müdafaa etmek için bilgi ve belgelerinizi (yasa ile daha kısa süre öngörülmediği hallerde) 6 ay süreyle saklayacaktır. Bu sürenin dolması üzerine verileriniz umumiyetle silinecektir. BMI Grup’un başvuru sahiplerinin kişisel verilerini nasıl sakladığı, kullandığı ve sildiğine dair daha fazla bilgi için “Çalışanlar ve Yükleniciler için BMI Gizlilik Uyarısı” belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili kutuyu işaretleyerek ya da başvuru e-postasında belirterek bilgi ve dosyalarınızı diğer BMI Grup şirketlerine göndermemize onay vermişseniz, başvuru dosyanızı size uygun pozisyonların açık olabileceği diğer grup şirketlerine ileteceğiz.

(3) İptal; başvuruyu geri çekme
 
Herhangi bir anda bize sunmuş olduğunuz kişisel verilerinizi saklamaya ve kullanmaya devam etme onayınızı geri çekebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzu geri çekme hakkınız da daima saklıdır. Başvurunuzu geri çekmeniz halinde başvuru veri tabanımızdaki veri ve dosyalarınız yukarıda belirtilen şekilde silinecektir. Buna ek olarak çevrimiçi başvuru sırasında herhangi bir anda BMI Grup’un iletmiş olduğunuz herhangi bir veri ya da belgeyi silmesini talep edebilirsiniz. Her bir başvuruyu GDPR hükümleri uyarınca ele alacağız. Başvuru süreci ya da veri gizliliği konusundaki sorularınızı Privacy@StandardIndustries.com adresine iletebilirsiniz.

3. Genel Veri Gizliliği Bilgileri

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Veri sahibi olarak kişisel verilerinizi korumak ve haklarınızı tesis etmek için gerekli ve yeterli tüm önlemleri aldık. GDPR uyarınca aşağıda tanımlanan belirli haklarınız bulunmaktadır. Ancak, bazı haklarınızı uygulamaya yönelik sınırlandırma getirilebilir. Örneğin, başkalarının meşru menfaatleri ile ilgili sakıncalar nedeni ile bilgi edinme hakkınızın sınırlandırılması gibi.

Erişim Hakkı

 • Hakkınızda işlediğimiz kişisel verilere erişim talep etme hakkına sahipsiniz. dsar@bmigroup.com üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

 • İşlemden geçen verilerinizin bir kopyasını ya da talep elektronik ortamdan iletilmiş ise genellikle elektronik bir kopyasını size ücretsiz olarak sağlayacağız.

Düzeltme Hakkı

 • Hakkınızdaki hatalı kişisel verileri düzeltme hakkına sahipsiniz. Buna eksik kişisel verileri tamamlamak da dahildir.

Sildirme Hakkı (unutulma hakkı)

 • Belirli durumlarda hakkınızdaki kişisel verileri sildirme hakkına sahipsiniz. Sizinle yaptığımız bir sözleşmeyi yerine getirmek için kesinlikle ihtiyaç duyduklarımız ve yasal olarak saklama zorunluluğumuz olan veriler dışında kişisel verilerinizi sileceğiz.

Kısıtlama Hakkı

 • Belirli durumlarda sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.

Veri Taşınabilirliği Hakkı

 • İşlemenin onayınıza ya da bir sözleşmeye tabi olduğu ve otomatik yollarla yapıldığı durumlarda sizinle ilgili verileri yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve okunabilir şekilde alma hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizi, teknik olarak mümkün olduğu hallerde bizim tarafımızdan engellenmeden üçüncü taraflara aktarma hakkına sahipsiniz.

İtiraz Hakkı

 • Belirli durumlarda sizinle ilgili kişisel verileri işlememize itiraz hakkına sahipsiniz. Örneğin bizden bülten vb. yollardan bilgi almayı talep ettikten sonra istediğiniz zaman vazgeçip daha fazla bilgi almamayı kolayca tercih edebilirsiniz.

 

Profil çıkarma dahil otomatik bireysel karar verme

 • Kural olarak, profil çıkarma dahil, sizi yasal olarak ya da belirgin şekilde etkileyen sadece otomatik veri işlemeye dayalı kararlara itiraz hakkına sahipsiniz. Bu hak, sizinle bizim aramızda bir sözleşmenin akdedilmesi ya da yürütülmesi için gerekli karar verme ve profil çıkarma durumlarında geçerli değildir.

Onaydan Cayma Hakkı

 • Kişisel verileriniz onayınıza bağlı işleniyorsa herhangi bir zamanda onayınızdan cayabilirsiniz. Bunun, onayınızdan caymanızdan önce gerçekleşen kişisel veri işlemeyi kapsamadığını hatırlatırız.

Haklarınızın Kullanılması

 • Yukarıda açıklanan haklarınızı kullanmak isterseniz ya da bu konuda sorularınız varsa lütfen info.tr@bmigroup.com e-posta adresine bir e-posta göndererek irtibata geçiniz.

4. Güncellemeler:

Yasal nedenlerle ya da bilgilerde değişiklikler için işbu “Veri Gizlilik Bildirimi” ni güncelleyeceğiz.  Bildirimin güncel durumu hakkında lütfen bilgi edininiz.