Záručné listy

Pri kúpe riešení pre šikmé strechy Bramac môžete na ne získať aj nadštandardné záruky nad rámec zákonom stanovenej 2-ročnej doby.

Poskytujeme 30 ročnú záruku na mrazuvzdornosť krytiny Bramac a pri zakúpení uceleného strešného systému Bramac aj 15 ročnú záruku na funkčnosť strechy ako celku.

Pre pokládku našich striech odporúčame využiť služby Bramac majstrov. Získate istotu správnej inštalácie dôležitých detailov strechy tak, aby boli splnené podmienky pre získanie funkčnej záruky. Bramac majstri navyše zabezpečia registráciu záruk a vám prídu mailom záručné listy.

Záručná doba začína plynúť odo dňa registrácie príslušnej záruky, najneskôr však 30 dní odo dňa zakúpenia strechy uvedeného ako dátum dodania na nákupnom doklade. Pri uplatňovaní záruky je zákazník povinný preukázať záručný list a doklady o kúpe strešného systému.

Ak pokládku strechy realizuje iný pokrývač ako Bramac majster, zákazník môže získať systémovú záruku až po kontrole predpísaných detailov naším oblastným manažérom, pričom je potrebné, aby bol kontaktovaný priamo zákazníkom.

small Bramac pecate-zaruk-1280x557 (1)

Pre jednoduchšiu orientáciu si tu môžete pozrieť ukážky jednotlivých záručných listov:

30-ročná záruka na mrazuvzdornosť strešnej krytiny Bramac/ Braas

15-ročná záruka na funkčnosť strešného systému Bramac

Kontrolný list pre systémovú záruku Bramac

15 ročná záruka na funkčnosť strechy Bramac

15 ročná záruka na funkčnosť strechy Bramac

Video k 15-ročnej osobitnej záruke na funkčnosť strešného systému Bramac si môžete pozrieť tu.

15 ročná záruka na funkčnosť strechy Bramac15 ročná záruka na funkčnosť strechy Bramac