Ako je to s hmotnosťou?

Hmotnosť strechy

Stavitelia sa hlavne pri rekonštrukciách obávajú, či pôvodnú (často hlinenú) krytinu môžu nahradiť novou škridlou, či nebude pre existujúci krov ťažká. Obavy však nie sú na mieste. Vždy je totiž potrebné brať do úvahy hmotnosť na 1 m2 a nie hmotnosť jednej škridly. V prepočte na 1m2 sa hmotnosť škridly hlinenej a betónovej vyrovná, pretože betónovej škridly sa na takúto plochu zmestí 8-10 kusov a hlinenej 12 – 17 kusov.

Navyše rozdiely v hmotnostiach samotných škridiel sú zanedbateľné pri zohľadnení celkového zaťaženia pôsobiaceho na strechu – t. j. hmotnosti krytiny, strešných lát, kontralát, tepelnej izolácie a poveternostných vplyvov. Veď napríklad 1 m snehu na streche môže na krov a dom pôsobiť tiažou až 200 kg/m2, pri celej streche je to až 40 ton.

Hmotnosť strechy

KONTAKTUJTE NÁS