Projektové podklady pre obnovu plochej strechy rodinného domu

Nižšie môžte nájsť najčastejšie prípady spôsobu rekonštrukcie plochej strechy staršieho rodinného domu. Sú rozdelené podľa použitej hydroizolácie ako je TPO fólia, asfaltový pás alebo POCB fólia s kobináciou s extenzívnou zelenou strechou. Všetky použité strešné skladby ponúkajú zákazníkovi predĺženú záruku na hydroizolačnúfunkčnosť až 25 rokov.
Projektové podklady pre obnovu plochej strechy rodinného domu

Obsahom každého návrhu (bez sanácie alebo so sanáciou strešných vrstiev) je:

  1. Systémová strešná skladba BMI Icopal pre TPO fóliu, asflatový pás a extenzívnu zelenú strechu

  2. Teplotechnické posúdenie každej jednotlivej strešnej skladby

  3. Posúdenie každej strešnej konštrukcie na šírenie vodnej pary v modelovom roku

  4. Typické detaily strechy a fragment strešnej skladby skladby v dwg. a pdf.

Rýchla navigácia

BMI Everguard TPO - bez sanácie pôvodných vrstiev

Rekonštrukcia pôvodného strešného plášťa rodinného domu s doplnkovým zateplením a novou BMI Everguard TPO fóliou až 25 ročnou zárukou.

Návrh strešnej skladby je bez sanácií pôvodných vrstiev strechy s dodatočným doteplením a novou TPO hydroizolačnou vrstvou. Návrh je prispôsobený na v minulosti často aplikovanú skladbu strešného plášťa. Teplotechnické posúdenie strešnej skladby a konečný návrh hrúbok strešných vrstiev rieši projektant. Dokumenty a kreslené detaily je možné stiahnuť v tvare dwg. a pdf.

Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

BMI Everguard TPO - so sanáciou pôvodných vrstiev

Rekonštrukcia pôvodného strešného plášťa rodinného domu s návrhom nových strešných vrstiev s BMI Everguard TPO fóliou so zárukou až 25 rokov.

Návrh strešnej skladby počíta s odstránením pôvodných strešných vrstiev až po nosnú železobetónovú dosku. Nová sklada tak začína parotesnou vrstvou na penetrovaný povrch. Priložené teplotechnické posúdenie strešnej skladby prípadne konečný návrh hrúbok strešných vrstiev akceptuje alebo navrhuje projektant. Dokumenty a kreslené detaily je možné stiahnuť v tvare dwg. a pdf.

Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Eco-Active Noxite - bez sanácie pôvosných vrstiev

Rekonštrukcia pôvodného strešného plášťa rodinného domu s doplnkovým zateplením a novým asfaltovým pásom Eco-Activ Noxite s 20 ročnou zárukou.

Návrh strešnej skladby je bez sanácií pôvodných vrstiev strechy s dodatočným doteplením a novou asfaltovou hydroizolačnou vrstvou. Návrh je prispôsobený na v minulosti často aplikovanú skladbu strešného plášťa. Teplotechnické posúdenie strešnej skladby a konečný návrh hrúbok strešných vrstiev rieši projektant. Dokumenty a kreslené detaily je možné stiahnuť v tvare dwg. a pdf.

Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Eco-Activ Noxite - so sanáciou pôvodných vrstiev

Rekonštrukcia pôvodného strešného plášťa rodinného domu s návrhom nových strešných vrstiev s asfaltovým pásom Eco-Active Noxite so zárukou 20 rokov.

Návrh strešnej skladby počíta s odstránením pôvodných strešných vrstiev až po nosnú železobetónovú dosku. Nová sklada tak začína parotesnou vrstvou na penetrovaný povrch až po vrchnú asfaltovú hydroizolačnú vrstvu. Priložené teplotechnické posúdenie strešnej skladby prípadne konečný návrh hrúbok strešných vrstiev akceptuje alebo navrhuje projektant. Dokumenty a kreslené detaily je možné stiahnuť v tvare dwg. a pdf.

Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Icopal Universal - zelená extenzívna strecha Icopal

Rekonštrukcia pôvodného strešného plášťa rodinného domu s návrhom nových strešných vrstiev a extenzívnou zelenou strechou Icopal zo zárukou 20 rokov.

Návrh strešnej skladby počíta s odstránením pôvodných strešných vrstiev až po nosnú železobetónovú dosku. Nová sklada tak začína parotesnou vrstvou na penetrovaný povrch, ktorá je potrebná pre správnu funkciu strešného plášťa (bilancia vodnej pary v strešnom plášti počas roka) z dôvodu aplikácie zeleného súvrstvia. Priložené teplotechnické posúdenie strešnej skladby prípadne konečný návrh hrúbok strešných vrstiev akceptuje alebo navrhuje projektant. Dokumenty a kreslené detaily je možné stiahnuť v tvare dwg. a pdf.

Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.