Prvky pre zabezpečenie prúdenia vzduchu pod krytinou a zároveň pre zabránenie vlietavaniu vtáctva.

Výhody

  • Ochrana pred prehriatím podkrovia

  • Predĺženie životnosti krovu

  • Obmedzenie rastu machu na krytine

Neboli nájdené žiadne výsledky