Notificare de confidențialitate privind părțile terțe

Scopul și domeniul de aplicare al acestei notificări de confidențialitate

BMI Group Management UK Limited și entitățile sale juridice afiliate (împreună, „Grupul BMI”, „noi” sau „nouă”) vă respectă confidențialitatea. 
Această notificare de confidențialitate descrie modul în care Grupul BMI colectează, utilizează, partajează și păstrează datele cu caracter personal pe care le furnizați în timpul și după angajamentul sau relația dvs. cu noi. Ne angajăm să ne asigurăm că orice date cu caracter personal pe care le primim sunt protejate și gestionate în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor.

Această notificare de confidențialitate se aplică tuturor părților externe care împărtășesc date cu caracter personal cu Grupul BMI, incluzând, dar fără a se limita însă la contractanți, proprietari de clădiri, solicitanți de locuri de muncă, clienți și furnizori, precum și angajații acestora și utilizatorii finali (denumiți în mod colectiv, „dvs.”).
Dacă sunteți proprietar de clădire și unul dintre contractanții noștri a executat lucrări pentru dvs., am putea stoca anumite informații despre dvs. în portalul nostru. Această notificare de confidențialitate nu se aplică în aceste circumstanțe, vă rugăm să consultați notificarea de confidențialitate existentă pe portalul nostru disponibilă din partea contractantului dvs., pentru mai multe informații despre modul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal prin intermediul acestui portal. Alternativ, vă rugăm să ne contactați și vă putem furniza o copie. 

Informațiile despre dvs. pe care le deținem și prelucrăm

Vom colecta, stoca și vom folosi date cu caracter personal care sunt relevante pentru angajamentul sau relația cu dvs. Acestea pot include numele dvs., adresa de e-mail, datele de contact personale și profesionale, informațiile cardului de credit, preferințele dvs. de comunicare, detalii despre produsele pe care le-ați solicitat sau achiziționat de la noi și detalii despre orice proiecte la care ați lucrat în calitate de contractant al Grupului BMI. Aici sunt incluse și datele cu caracter personal pe care le furnizați ca parte a participării dvs. la un concurs, cerere de cercetare sau sondaj de piață inițiat de Grupul BMI (cum ar fi mărturii, evaluări și alte procese de feedback) și informații despre conținutul pe care îl accesați pe site-ul nostru web.

Vom colecta date cu caracter personal fie direct de la dvs., angajatorul dvs., sau de la o parte terță intermediară în procesul de vânzare. Din când în când, putem primi, de asemenea, date cu caracter personal despre dvs. din alte surse terțe (cum ar fi autoritățile de reglementare, agențiile de referință pentru terțe părți etc.).

Recrutare

Puteți transmite cereri pentru poziții de angajare sau de instruire oferite de Grupul BMI sau vă puteți înscrie la alertele de angajare online prin intermediul site-ului nostru web sau prin e-mail. Pentru astfel de alerte și aplicații online, această declarație de confidențialitate se aplică în plus față de alte cerințe legale.

Atunci când transmiteți o cerere online sau prin e-mail către Grupul BMI, furnizați Grupului BMI date cu caracter personal cum ar fi numele, adresa poștală și adresa de e-mail, precum și informații privind studiile și calificările, certificatele profesionale și alte informații și documente utilizate în mod obișnuit atunci când faceți cerere pentru un loc de muncă. De asemenea, putem colecta alte informații despre istoricul locului de muncă, cum ar fi pozițiile și experiența anterioară a pozițiilor de lucru, documentele de instruire profesională, calitatea de membru profesional și datele privind condamnarea penală.

Trebuie să ne dezvăluiți numai acele categorii speciale de date cu caracter personal (cum ar fi originea etnică, opinia politică, apartenența la un sindicat, sănătatea fizică și mentală sau convingerile religioase sau filozofice) pe care doriți în mod expres să le primim. Nu ne așteptăm să trimiteți și nici nu vă solicităm să trimiteți astfel de date, cu excepția cazului în care avem nevoie de aceste informații pentru a vă facilita cerințele de acces.

Pe baza unei cereri online inițiate de dvs., vom prelucra datele cu caracter personal pe care le furnizați Grupului BMI în mod electronic, în scopul transmiterii cererii și verificărilor cazierului penal.

Baza și scopul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (doar rezidenții SEE)

În cele mai multe cazuri, utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru a putea executa un contract cu dvs., cum ar fi un contract pentru achiziționarea unui produs sau a unui serviciu; 

 • astfel încât să ne putem respecta obligațiile legale și/sau să cooperăm cu autoritățile de reglementare și cu alte autorități; sau

 • în scopul urmăririi intereselor noastre legitime și acestea nu sunt înlocuite de interesele sau drepturile sau libertățile dvs. fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal, cum ar fi gestionarea și îmbunătățirea angajamentelor și relațiilor noastre de afaceri și cu clienții, în scopuri de dezvoltare și analiză a afacerii, pentru a monitoriza și evalua utilizarea produselor noastre, pentru a oferi instrumentul nostru de localizare a contractanților și pentru a efectua studii sau sondaje de piață. 

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile permise de lege. Aceasta include prelucrarea, dacă este necesar, în următoarele scopuri:

 • pentru a ne conforma cu o cerere sau un ordin de la o instanță competentă, o autoritate de aplicare a legii sau o altă agenție guvernamentală;

 • pentru a proteja interesele vitale ale oricărei persoane; și

 • pentru a aplica, exercita sau apăra drepturile legale.

Unele dintre motivele de prelucrare de mai sus se vor suprapune și pot exista mai multe motive care justifică utilizarea noastră a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de mai multe informații cu privire la baza și scopul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de email  privacy@bmigroup.com

Păstrarea și transferul datelor dvs. cu caracter personal

Cât timp vom păstra datele dvs. cu caracter personal? 

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru a îndeplini scopurile relevante stabilite în prezenta notificare de confidențialitate și în perioada cerută sau permisă de lege. Perioada de păstrare va fi determinată în primul rând de obligația legală și de reglementare și/ sau durata relației noastre de afaceri cu dvs. Vom șterge sau elimina definitiv în siguranță datele dvs. cu caracter personal dacă nu există niciun motiv comercial valabil pentru păstrarea datelor dvs.

În ce mod păstrăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal? 

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le prelucrăm împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, divulgării și accesului neautorizat. Grupul BMI stochează datele dvs. cu caracter personal în baze de date cu acces controlat, baze de date centralizate și dosare tip hârtie și fișiere electronice securizate. Accesul este limitat la utilizatorii autorizați supuși unei obligații de confidențialitate, cum ar fi departamentul de contabilitate sau departamentul de resurse umane, pe baza necesității de a cunoaște.

Partajarea datelor

Transferuri către părți terțe

Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu următoarele categorii de părți terțe: 

 • În cazul în care v-ați dat acordul, putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu părțile terțe cărora le-ați dat acordul, cum ar fi atunci când autorizați o terță parte să vă contacteze în legătură cu un serviciu.

 • Furnizorii noștri de servicii, partenerii de afaceri și contractanții noștri care furnizează servicii în numele nostru sau pe care îi folosim pentru a ne susține activitatea.

 • De asemenea, putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu alte părți terțe în contextul posibilei vânzări sau restructurări a activității și vom instrui destinatarii că trebuie să utilizeze datele cu caracter personal numai în scopurile descrise în prezenta notificare. 

 • În cazul în care compania sau angajatorul dvs. este membru al unui program destinat furnizorilor certificați ai Grupului BMI, inclusiv BMI RoofPro, putem publica datele de contact ale instalatorilor dvs. pe site-ul nostru web, ca parte a locatorului contractantului Grupului BMI.

 • Este posibil să fim obligați să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu o autoritate de reglementare, un organ competent de aplicare a legii, o agenție guvernamentală, o instanță de judecată sau o parte terță pentru (i)  a ne conforma legii; (ii) a pune în aplicare clauzele unui contract; și (iii) a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța grupului BMI sau a altor persoane.  

 • De asemenea, putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu alte entități din Grupul BMI, care vor utiliza datele cu caracter personal în scopurile descrise în această notificare de confidențialitate.

Transferul de informații în afara SEE (numai pentru rezidenții SEE)

Putem transfera datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. către părțile terțe descrise mai sus, care se află în afara țării sau regiunii în care sunteți rezidenți. În astfel de cazuri, vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal rămân protejate la standardele descrise în această notificare de confidențialitate. De exemplu, prin încheierea de acorduri contractuale bazate pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene sau pe baza certificării beneficiarului terț în cadrul Scutului de Confidențialitate UE-SUA. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de mai multe informații cu privire la transferurile internaționale de date cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa privacy@bmigroup.com.

Drepturile dumneavoastră

Prezentare generală

Aveți drepturi legale specifice legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Grupul BMI. Acestea includ un drept de a solicita accesul, corectarea și ștergerea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Puteți de asemenea să renunțați la anunțurile de marketing, să vă retrageți acordul privind prelucrarea (unde prelucrarea noastră se bazează pe acordul dvs.) și să transmiteți sesizările către autoritățile de reglementare.
Unele jurisdicții (inclusiv Spațiul Economic European) oferă rezidenților lor drepturi suplimentare în baza legii aplicabile și vom prelucra solicitarea dvs. de a vă exercita drepturile în conformitate cu aceste legi, dacă este cazul. Aceste drepturi pot include dreptul de a vă opune prelucrării, precum și de a ne solicita să restricționăm prelucrarea sau portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal. 

Exercitarea drepturilor dvs.

Dacă doriți să renunțați la anunțurile de marketing prin e-mail, puteți face acest lucru dând clic pe linkul "renunțare" din e-mailurile de marketing unde este furnizat sau prin e-mail la DSAR@bmigroup.com

Pentru a renunța la alte tipuri de marketing, dacă aveți nevoie de ajutor cu renunțarea sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați la DSAR@bmigroup.com.

Informații despre Site-ul web și modulele cookie

Modulele cookie

Vă rugăm să consultați Politica Grupului BMI privind modulele cookie pentru informații despre modul în care folosim toate datele cu caracter personal furnizate prin intermediul modulelor cookie de pe site-urile noastre web. Această politică poate fi găsită la www.bmigroup.com/legal/cookie-policy.

Părți terțe

Notificarea noastră privind confidențialitatea nu se aplică informațiilor prelucrate de partenerii noștri de afaceri sau de alte părți terțe. Site-ul nostru web poate conține link-uri către site-uri web pe care nu le deținem sau nu le controlăm. Această notificare de confidențialitate nu se aplică acestor site-uri web sau aplicații ale unor terțe părți accesibile de pe site-ul nostru sau la care acesta face referire. 

 

Modificări ale acestei notificări privind confidențialitatea

Această notificare de confidențialitate nu face parte din niciun contract cu dvs. și ne rezervăm dreptul de a actualiza în orice moment această notificare de confidențialitate. Vom lua măsurile adecvate pentru a vă informa cu privire la actualizările aduse notificării noastre privind confidențialitatea (de exemplu, prin postarea notificării actualizate privind confidențialitatea pe site-ul nostru web sau, după caz, prin utilizarea unor măsuri mai directe pentru a vă informa, cum ar fi notificarea prin e-mail).  
Puteți vizualiza când am actualizat ultima dată, vizualizând „Data de intrare în vigoare” afișată în partea de sus a acestei notificări privind confidențialitatea. 

 

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la această notificare de confidențialitate sau la modul în care gestionăm sau prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta la privacy@bmigroup.com

 Grupul BMI este responsabil pentru datele dvs. cu caracter personal. În sensul legilor aplicabile privind protecția datelor, datele dvs. vor fi controlate independent de către entitatea juridică a Grupului BMI care vă furnizează servicii sau comunică cu dvs. BMI Group Management UK Limited operează acest site web și este operatorul de date.