Vízzárósági garancia

Ismerje meg az akár 20 évet jelentő BMI Villas vízzárósági garancia részleteit és feltételeit.
Clima csomagok, kiterjesztett vízzárósági garanciával

Clima csomagok, kiterjesztett vízzárósági garanciával

A vízzárósági garancia a BMI Magyarország Kft. által forgalmazott termékekre, a termékek tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírások betartása esetén érvényes. Garanciális igény bejelentéséhez mellékelni kell a vásárlást igazoló dokumentumokat.

CLIMA NOXITE

CLIMA NOXITE

A CLIMA NOXITE csomag rétegrendjével maximális védelmet biztosíthatunk újépítésű épületek számára, ráadásul az energiamegtakarítást is jelentősen növelhetjük.
CLIMA GREEN ROOF

CLIMA GREEN ROOF

A CLIMA GREEN ROOF csomag amellett, hogy energiatakarékos, zöld övezetté varázsolja lapostetőnket: kétrétegű, extenzív zöldtetős megoldás, amely amellett, hogy energiahatékony, szerepet játszik a levegőminőség javításában.
CLIMA REFLEX

CLIMA REFLEX

A CLIMA REFLEX csomag rétegrendje a hazai gyártású bitumenes zárólemezzel és a Construma-díjas hőreflektív bevonattal új építéshez és felújításhoz is alkalmazható. A rétegrend tartósan védi a tetőszigetelést az UV-sugárzás és a hősugárzás hatásaitól.
Ismerje meg magastetős megoldásainkat

A garancia időtartama a kivitelező által szakszerűen megvalósított, a kivitelezés jellegéhez igazodó (felújítás vagy új építés), technikailag minden szempontból megfelelő rétegrend választásához kötődik. A kiterjesztett vízzárósági garancia eléréséhez a következő rétegrendek alkalmazására van szükség:

BMI termékCsomag megnevezéseCsomag megnevezéseKivitelezés jellegeGarancia
Vedatop S5 BlaugrünVedatop PRO csomagzárólemez: Vedatop S5 Blaugrün, alátétlemez: Vedatop SU Safety, vagy Vedaflex G4 E, hőszigetelés: PIR, EPS, kőzetgyapot, párazáró lemez: Elastobit Radon AL4, alapozó: Siplast Primer, aljzat: vasbetonúj építés15 év
Vedatop S5 BlaugrünVedatop PRO Variant csomagzárólemez: Vedatop S5 Blaugrün, alátétlemez: Vedatop SU Safety, vagy Vedaflex G4 E, hőszigetelés: PIR, EPS, kőzetgyapot, párazáró lemez: Vedagard Multi SK 1m08, aljzat: vasbetonúj építés15 év
Vedatop S5 BlaugrünVedatop PRO Renew csomagzárólemez: Vedatop S5 Blaugrün, alátétlemez: Vedatop SU Safety, vagy Vedaflex G4 E, alapozó: Siplast Primer, aljzat: régi vasbeton szilárd aljzata régi vízszigetelésselúj építés15 év
Eco-Active (Noxite)Clima Noxite csomagzárólemez: Eco-Active (Noxite), alátétlemez: Vedatop SU Safety, hőszigetelés: PIR, EPS, kőzetgyapot, párazáró lemez: Alu-Villatherm, alapozó: Siplast Primer, aljzat: vasbetonúj építés20 év
Eco-Active (Noxite)Clima Noxite Variant csomagzárólemez: Eco-Active (Noxite), alátétlemez: Vedatop SU Safety vagy Vedaflex G4 E, hőszigetelés: PIR, EPS, kőzetgyapot, párazáró lemez: Vedagard Multi SK 1,08, aljzat: trapézlemez, fa, építőlemez (OSB, rétegelt lemez)új építés20 év
Eco-Active (Noxite)Clima Noxite Renew csomagzárólemez: Eco-Active (Noxite), alátétlemez: Vedatop SU Safety vagy Vedaflex G4 E, alapozó: Siplast Primer, aljzat: régi vasbeton szilárd aljzata régi vízszigetelésselúj építés20 év
Vedaflor WS-XClima Green csomagzárólemez: Vedaflor WS-X, alátétlemez: Vedatop SU Safety vagy Vedaflex G4 E, hőszigetelés: PIR, EPS, kőzetgyapot, párazáró lemez: Vedagard Multi SK 1,08, aljzat: vasbeton20 év
Vedaflor WS-XClima Green Variant csomagzárólemez: Vedaflor WS-X, alátétlemez: Vedatop SU Safety vagy Vedaflex G4 E, hőszigetelés: PIR, EPS, kőzetgyapot, párazáró lemez: Vedagard Multi SK 1,08, aljzat: trapézlemez, fa építőlemez (OSB, rétegelt lemez)új építés20 év

A garancia igénylése

A Kivitelező igényelheti a BMI Villas Szaktanácsadónál, a vízszigetelés kivitelezésének befejezését követő 3 hónapon belül. Ezen határidő jogvesztő. A garancialevél igénylése online felületen történik, a teljes rétegrendet igazoló számlák és szállítólevelek csatolásával.

A nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik a Garancia igénylője arról, hogy a kivitelezés során mely meghatározott rétegrendet választotta és valósította meg, valamint arról is, hogy a választott rétegrend a kivitelezésre vonatkozó előírásoknak teljes mértékben megfelel. A Garancialevelet emailben juttatjuk el a jogosult és a kivitelező részére.

A garancia érvényesítése

A garanciális időszak kezdete minden esetben a Termék vásárlásának napja.

A garancia jogosultja azon építmény mindenkori tulajdonosa, amelynek a kivitelezése, felújítása során a Termékeket, adott rétegrendet az alkalmazástechnikai előírásoknak megfelelően felhasználták. A garanciális igény érvényesítése: a garanciaigényt írásban kell bejelenteni a garancialevél csatolásával a hiba (beázás, vízbetörés, stb.) észlelésétől számított legfeljebb 30 napos jogvesztő határidőn belül. A bejelentett hibát a BMI Magyarország Kft. szakértője a jogosulttal előre egyeztetett időpontban – a bejelentéstől számított 15 napon belül – a helyszínen megtekintheti és dokumentálja az igényt. A BMI Magyarország Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után – 15 napon belül – írásban értesíti a bejelentőt azok eredményeiről, észrevételeinek elbírálásáról és javaslatot tesz a garanciális igény rendezésére.

Jogos garanciális igény esetén a Garanciavállaló a Terméket azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékekkel cseréli. Amennyiben az adott Termék már nem áll rendelkezésre, a Garanciavállaló jogosult azt a javításhoz az eredetivel azonos tulajdonságokkal rendelkező Termékkel helyettesíteni. A BMI Magyarország Kft. a pótlásból adódó egyéb többletköltségekre (bontás, beépítés, tárolás stb.) nem vállal kötelezettséget, ezekre az igényekre a garancia nem terjed ki, azokat a végfelhasználó köteles viselni. Egyéb igény teljesítésére a BMI Magyarország Kft. nem köteles.

Általános Garanciális Feltételek

A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termékleírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetőben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termékleírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a BMI Magyarország Kft. hivatalos honlapján, a www.bmigroup.com/hu oldalon megtalálhatóak, letölthetőek. A garanciavállalás Magyarország határain belül érvényes. A garancia és a termékfelelősség a termék Vevő felé történő értékesítésének az időpontjával kezdődik. A szigetelő lemezekre garanciavállalásnak további feltétele, hogy a termékeket a Viszonteladó Partner az átvételtől az értékesítésig legfeljebb 3 hónapig tárolja, és a termék továbbértékesítéstől számított 3 hónapon belül beépítésre kerüljön.

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit. Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad! A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a BMI Magyarország Kft., mint garanciavállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék állagának védelméről a reklamációs ügyintézés lezárásáig gondoskodni kell.

A vízzárósági garancia nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, szakszerűtlen karbantartásból, vagy karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra.

A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jellege és orvoslásának módja alapján a BMI Magyarország Kft. a beépített, meghibásodott termékre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árengedményt ad. A BMI Magyarország Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket.

A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki. Amennyiben a termék nincs beépítve, a BMI Magyarország Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást, közös megállapodás alapján a hiba mértékének megfelelő árengedményt adhat. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A BMI Magyarország Kft. tájékoztatja a Viszonteladó Partnert és a Vevőt arról, hogy a természetes anyaggal készülő (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából nem bír jelentőséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan nem tartalmaznak követelményt, ezért a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérő színű szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez alól a magastetők szigeteléséhez kifejlesztett BMI Villas Color 3D termékek, melyek esetében a termék az árjegyzékben bemutatott színnel, ill. mintázattal kerül forgalmazásra. A termékek egyes tekercseinek teljes színazonosságát a természetes anyagok tulajdonságai miatt a BMI Magyarország Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékű színeltérés a BMI Villas Color 3D termékek esetén is előfordulhat. Egy épületre csak azonos gyártási időpontban készült termék alkalmazható, és a termék színe a beépítés előtt ellenőrizendő. A beépített termékek színe – a nedvesség, az időjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idő múlásával is megváltozhat. A fentiek miatt a BMI Magyarország Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért, színtartósságáért.

Vízzárósági garancia

A jogszabályokban előírt kötelező szavatosságon túl garanciát vállalunk a bitumenes vízszigetelő lemezeire és a műanyag lemezeire az alábbiak szerint:

Vízzárósági garanciaVízzárósági garancia - 2