Rendszergarancia

Energiahatékony tetőkkel otthona védelméért és kényelméért! Ismerje meg BMI Bramac garancia feltételeinket.
BMI-private-guarantees-and-certificates

Egy háztetőnél a viharállóság, a fagyállóság, a fedőanyagok mérettartóssága mellett elengedhetetlen az energiahatékonyság.
Mivel az épületek energiavesztesége leginkább a tetőknél jelentkezik, ezért komplexebb megoldásokra, tetőrendszerek kialakítására van szükség tetőtartozékok beépítésével.

Ez a 4 szempont határozza meg, hogy egy adott ház esetében milyen tetőkialakításra és rendszerelemekre van szükség:

 1. A ház fekvése, földrajzi, regionális tájolása és az adott vidéken uralkodó időjárási viszonyok

 2. Műszaki követelmények, előírások

 3. A tetőforma összetettsége és hajlásszöge

 4. A család energiatakarékos szempontjai

Energiahatékony tetőkkel otthona védelméért és kényelméért!

Rendszergarancia

A rendszergaranciában értékesített, és a rendszergarancia feltételeinek megfelelő tetők esetében

 • Standard rendszergarancia csomagnál 5 év,

 • Prémium rendszergarancia csomagnál 10 év,

 • Prémium 7 rendszergarancia csomagnál 15 év,

 • Star rendszergarancia csomag esetén 15 év rendszergaranciát biztosítunk.

A BMI Magyarország Kft. a rendszergarancia időtartama alatt a rendszercsomagba tartozó termékre teljeskörű garanciát vállal a megadott időszakon belül, és az adott terméket érintő jogos reklamációs bejelentés esetén a hibás terméket kicseréli és a termék cseréjének munkadíját is vállalja.

A rendszergarancia feltételei

A rendszergarancia csomagba tartozó termékek közül minimálisan az alábbiaknak kell beépülniük:

 • Tetőfólia (alátéthéjazat)

 • Kúpalátét (kivéve kúpcserepek nélkül kialakított félnyereg tetőidomoknál)

 • Eresz beszellőzés (szellőzőszalagok és ereszbeszellőző elemek, pl. szellőzőléc)

 • Hófogás

A rendszergarancia csomagban szereplő további termékek beépítése esetén (amennyiben ezt a tető kialakítása megkívánja) ezen termékekre a rendszergarancia kiterjed.

A rendszergarancia további feltétele a tetőhéjazat előírás szerinti kivitelezése, amelynek részletei itt találhatóak és a tető kivitelezőjének erről a garancialevél adatbekérő felületén nyilatkoznia kell.

A rendszergarancia érvényesítése

A rendszergaranciát tanúsító garancialevelet a tető kivitelezője kérelmezheti elektronikus úton, regisztrációt követően, mivel a kivitelezési követelmények betartásáról és a beépített termékekről ő nyilatkozik. A regisztrációval, annak jóváhagyásával és az adatbekéréssel kapcsolatban Tanácsadó kollégáink biztosítanak segítséget a kivitelezők számára. Amennyiben a garancialevél adatbekérő felületen megadott adatok alapján az adott tető megfelel a rendszergarancia feltételeinek, a program generálja a rendszergaranciáról szóló garancialevelet és a tetőcserépre vonatkozó alap garancialevelet és e-mailben juttatja el az építtetőnek és a kivitelezőnek a megadott e-mail címükre.

Prémium 7 (7 fokos tetőrendszerre vonatkozó) rendszergarancia feltételeinek megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát tanúsító garancialevelet a BMI Magyarország Kft. szakirányú képzésén részt vett és jogosultsággal rendelkező kivitelezők kérvényezhetik az elektronikus felületen.

A rendszergarancia érvényesítése során fel kell tölteni a tetőcserép és a rendszerelemek megvásárlását igazoló számlát és szállítólevelet.

Mire nem terjed ki a rendszergarancia?

A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

Ha a tetőn a Bramac tetőrendszer elemein kívül egyéb elemek, csatlakozások is vannak (pl. tetősík ablak, fém oromszegély, napelem), a garancia csak azokra a Bramac termékekre vonatkozik, amelyek hibája vagy meghibásodása nem ezekből az egyéb elemekből ered. A rendszergarancia jogosságát a garancialevél kiállításakor a helyszínen nem ellenőrizzük, hanem feltételezzük, hogy a számlán szereplő rendszertartozékok szakszerűen beépítésre kerültek.

Esetleges garanciaidőn belüli reklamáció esetén a helyszínen tapasztaltak döntik el a rendszergarancia jogosságát.

Elérhető rendszercsomagjaink

Négy különböző árkategóriájú és felszereltségű rendszercsomag közül választhatja ki az Önhöz leginkább illő megoldást.


Bramac rendszercsomagok Star-402x242

Csúcskategóriás Star csomagunk teljes körű védelmet biztosít. A tetőn egyesül Star tetőcserepeink ellenállósága és ragyogása, a legmagasabb minőséget képviselő rendszerelemeink adta megbízhatósággal.  15 év rendszergaranciával a teljes tetőre vonatkozóan.

STAR
TETŐFÓLIA:Bramac TOP-RU vagy Bramac Premium WU vagy Bramac Clima Plus 2S vagy Bramac Maximum 2S
KÚPALÁTÉT:Bramc FigaRoll Plus kúpalátét
ERESZ BESZELLŐZÉS:Bramac alumínium szellőzőszalag és Bramac szellőzőléc vagy Bramac fésű nélküli szellőzőléc
HÓFOGÁS:Bramac fém hófogó vagy Standard hófogórács
vápa:Profilo-S fém vápa+vápaszegély vagy táblalemez süllyesztett vápa+vápaszegély
szegtömítés:Szuper Abszorber szegtömítő szalag vagy Bramac szegtömítő folyadék
tetőkibúvó:Luminex tetőkibúvó ablak (univerzális)
kémény/falszegély:Wakaflex kémény- és falszegély + szegélylemez
tetőkivezetés:Durovent egységek, tetőtartó
gerincléctartó:Gerincléc tartó torx behajtású vagy gerincléc tartó csavaros rögzítésű
rögzítés:viharkapocs, ereszkapocs, rögzítőkarom
napelem rögzítés:alumínium alapcserép + napelemtartó modul
tetőbiztonság:acél vagy alumínium alapcserepes járórács rendszer, biztonsági tetőhorog
hőszigetelés:BramacTherm Basic, BramacTherm Basic alu
páratechnikai fólia:Bramac Membran 100 2S vagy Bramac Membran 2 2S
ragasztástechnika:Univerzális ragasztószalag (kétoldalas), Bramac ClimaTape, BramacTherm ragasztószalag
ERESZCSATORNA:Bramac Stabicor-M fém ereszcsatorna+cseppentőlemez

Kivitelezési követelmények

A rendszergarancia érvényességéhez az alábbi alapvető kivitelezési követelményeket kell betartani, melyeket a rendszergarancia érvényesítése során az elektronikus felületen pontról pontra meg is kell adni.

Ezek az előírások mind a Bramac alkalmazástechnikában, mind a tetőfedésre vonatkozó irányelvekben megtalálhatóak és a tető hosszútávú megbízható működéséhez és a beépített rendszerelemek hosszú élettartamához elengedhetetlenek.

 • Átlagos fedési szélesség mérése (sorok kicsapása)

 • Szellőzőcserepek használata (min. 10 db/100 m², vagy szarufaközönként 4 m hossz felett)

 • Szegélycserepek használata esetén azok rögzítése

 • Félnyereg cserepek használata esetén azok rögzítése

 • Vágott cserepek beépítése esetén azok rögzítése

 • Minimálisan 5 cm magasságú ellenléc beépítése. A tető hajlásszögének csökkenése és a szarufa hosszúság függvényében 5 cm-nél magasabb ellenlécre is szükség lehet. Ebben az esetben a Bramac alkalmazástechnikai kiadvány és a szakmai előírások betartása kötelező.*

 • Tetőhajlásszög függvényében az ellenlécek alatti szegtömítés használata.*

 • Tetőhajlásszögtől függő léctávolságok betartása.*

 • Tetőhajlásszögtől függően alátéthéjazat alatti megtámasztó szerkezet (pl. deszkázat) építése.*

 • Cseppentőlemez beépítése

 • Beépítetlen padlástér esetén a padlástér átszellőztetésének megoldása, pl. Bramac szellőzőgyűrűvel.

 • 7 fokos tetőrendszer esetén minden esetben be kell tartani a 7 fokos tetőrendszerre vonatkozó kivitelezési követelményeket.

*A tetőhajlásszögtől függően alkalmazandó megoldások a Bramac alkalmazástechnikában, vagy a Bramac mobilapplikációban megtalálhatóak

30 év új-érték garancia

A BMI Magyarország Kft. az általa gyártott tetőcserepek fagyállóságára, mérethűségére, és vízzáróságára 30 év új érték garanciát vállal, a terméket érintő jogos reklamációs bejelentés esetén a jelenkori értéket biztosítva a termék cseréjét annak kapcsolódó munkadíjával együtt vállalja.

10 év termékgarancia tetőtartozékokra

A BMI Magyarország Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira, beleértve a fém ereszcsatorna rendszert 10 év termékgaranciát vállal. A terméket érintő jogos reklamációs bejelentés esetén csereterméket biztosítunk a vállalt garanciális időszakon belül.

Kötelező jótállás

A Bramac tetőkibúvók (Luminex és Luminex alu), a 151/2003. Korm. rendelet előírásai szerint a kötelező jótállás követelményeit alkalmazzuk, és ezen termékekre Jótállási Jegyet biztosítunk.

További termékekre vonatkozó termékgarancia.

Az árjegyzékben külön feltüntetett (Standard) termékekre, a Bramac Therm hőszigetelő termékekre és tartozékaira, valamint a Bramac padlólapra a kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormány rendelet”) meghatározott feltételeknek megfelelően az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a BMI Magyarország Kft. A terméket érintő jogos reklamációs bejelentés esetén csereterméket biztosítunk a vállalt garanciális időszakon belül.

Csak tetőcserépre, és rendszergarancián kívüli termékekre vonatkozó garancialevél kiállítása:

A Bramac Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélen feltüntetett valamennyi termékről a Viszonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a BMI Magyarország Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.

E-mail: infohu@bmigroup.com 

A BMI Magyarország Kft. Rendszermester Partnere által elvégzett tetőfedő munka esetén a garancialevél érvényesítését a Rendszermester Partner is elvégezheti.

A kiállított Garancialevelet a BMI Magyarország Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére. 

A garancia igény érvényesítése:

Garanciális igényt a vásárlást igazoló számla, a mennyiséget igazoló szállítólevél és az érvényesített garancialevél bemutatásával kezdeményezhet a BMI Magyarország Kft.-nél a 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. postacímen, vagy az infohu@bmigroup.com e-mail címen.

A garanciaigény érvényesítés feltételei:

A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termékleírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetőben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termékleírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a BMI Magyarország Kft., hivatalos honlapján – www.bmigroup.com/hu oldalon megtalálhatóak, letölthetőek.

A garanciavállalás Magyarország határain belül érvényes. A garancia és a termékfelelősség a termék Vevő felé történő értékesítésének az időpontjával kezdődik.

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit. Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad! A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a BMI Magyarország Kft., mint garanciavállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék állagának védelméről a reklamációs ügyintézés lezárásáig gondoskodni kell.

Nem tekinthető minőségi hibának a beton és kerámia tetőcserepek elszíneződésemohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A garancia (jótállás) nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, szakszerűtlen karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra.

A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jellege és orvoslásának módja alapján a BMI Magyarország Kft. a beépített, meghibásodott betoncserepekre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árengedményt ad. A BMI Magyarország Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket.

BMI Magyarország Kft. a beépített, meghibásodott padlólapra, tetőtartozékra, hőszigetelésre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás termék helyett csere terméket biztosít, vagy árengedményt ad.

A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki. Amennyiben a termék nincs beépítve, a BMI Magyarország Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást, közös megállapodás alapján a hiba mértékének megfelelő árengedményt adhat. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint betoncserép cseréje esetén a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.