Legkisebb hajlásszög: sík, hornyolt tetőcserepek

Legkisebb hajlásszög: sík, hornyolt tetőcserepek

Bramac Tectura, Bramac Reviva és a Tegalit Star tetőcserepek

A Bramac Tectura, a Reviva és a Tegalit Star tetőcserép a Bramac tetőrendszerek – Magyarországon eddig bevezetett – sík, hornyolt elemei.

A Bramac sík hornyolt tetőcserép fedések, az úgynevezett pikkelyes, egyszeres fedésekhez sorolhatók, ahol az elemek kapcsolódását hosszirányú kettős vízhorony biztosítja, s így a léctávolság a hajlásszögtől (is) függően a Tectura és Reviva tetőcserepek esetében 28,0 cm és 31,5 cm, valamint Tegalit Star tetőcserepeknél 31,2 cm és 34,0 cm között változhat.

A megengedett legkisebb hajlásszög

Az a hajlásszög, amelynél egy héjazati anyag a gyakorlatban, önmagában megfelelően esőbiztosnak (vízzárónak) bizonyult.
A Bramac sík, hornyolt tetőcserép-fedések legkisebb, önmagában esőbiztos hajlásszöge: 30°. Alátéthéjazattal azonban már 25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazhatók. 20° és 25° közötti tartományban csak speciális módon kialakított alátéthéjazatra van szükség.

1. Tetőhajlásszögek

Hajlásszög (fok)Kiegészítő megoldások
20°-25°Teljes felületű aljzatra fektetett vízhatlan alátétszigetelés vagy alátétfólia szükséges
25°-30°Legalább szélzáró, csapóesőálló tetőfólia szükséges
30°-45°A fedés önmagában is esőbiztos Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges
45°-60°Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendő Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges
60° felettMinden egyes cserép rögzítendő viharkapoccsal vagy szeggel Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges
1.1. Kiegészítő megoldások

Kiegészítő megoldás szükséges:

  • ha a hajlásszög kisebb az esőbiztos hajlásszögnél

  • fokozott követelmények esetén

  • magasabb hajlásszögeknél (45° felett )

Kiegészítő megoldásként alkalmazhatók:

  • viharkapcsozás, horganyzott szegezés, csavarozás

  • alátéthéjazat:

  • párazáró vagy páraáteresztő tetőfólia

  • deszkázatra helyezett vízhatlan alátétszigetelés

  • alátéthéjazati funkciót is ellátó táblás hőszigetelő rendszer.

1.2 Rögzítések

Viharveszélyes helyen vagy különleges helyi adottságok esetén 45° alatti hajlásszögnél is rögzítendők a cserepek. (lásd OTÉK)
A szegély- és kúpcserepeket, a vápák és élgerincek mentén elhelyezkedő vágott cserepeket – a hajlásszögtől függetlenül – minden esetben feltétlenül rögzíteni kell.

1.3 Fokozott követelmények

A tetővel szemben támasztott fokozott követelmények:
– különleges helyi adottságok magassági és éghajlati viszonyok (pl. porhó, nagy szélsebesség stb.)
– tetőtérbeépítés vagy padlástér-hasznosítás, illetve fafödémek (alátéthéjazat szükséges)
– szerkezeti sajátosságok (pl. hosszú szarufa vagy különleges tetőforma)

2. Alátéthéjazat

A Bramac Tectura, a Reviva és a Bramac Tegalit Star tetőcserép normál alátéthéjazattal 25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható. Alátéthéjazat beépítése 30°-os tetőhajlásszög alatt és/vagy tetőtér hasznosításnál elengedhetetlen. A Bramac tetőrendszer alátéthéjazatai, azok tulajdonságai, alkalmazási területük a Tervezési útmutatóban találhatók.

3. Lécezés

3.1. Ellenléc 

Legkisebb ellenlécvastagság (cm), ha a tetőhajlásszög

Szarufahossz (m) 20°25°30°35° felett
10 m-ig5,05,05,05,0
10-15 m között6,55,05,05,0
15-20 m között10,06,55,05,0

Alátéthajazat készítése esetén a szellőző légrés biztosításához ellenlécezés szükséges.

3.2. Tetőléc

Az alkalmazott tetőléc feleljen meg az MSZ 17 300/2. szerint I. oszt. minőségnek. A tetőléc keresztmetszete a terhelés és a szarufaköz függvénye, azonban az alábbi értékeknél kisebb nem lehet:

Szarufaköz (cm)Léckeresztmetszet (mm)
80 cm-ig30/50
80-100 cm között30/50
100-120 cm között40/60
BMI-Bramac-Reviva-tetocserep-antik-scaled