Webináře

Společnost BMI, divize plochých střech a hydroizolací, pravidelně připravuje odborné webináře věnující se problematice hydroizolací plochých střech a spodních staveb.
webináře

Webinář: Požadavky na ploché střechy při instalaci FVE z pohledu výrobce hydroizolací

Webinář: Požadavky na ploché střechy při instalaci FVE z pohledu výrobce hydroizolací

Srdečně vás zveme na webinář Požadavky na ploché střechy při instalaci FVE z pohledu výrobce hydroizolací. V pátek 3. května 2024 od 10:00 hodin se s námi Ing. Josef Kubát podělí o své odborné znalosti. Dozvíte se, jaké jsou požadavky na ploché střechy pro správné umístění FVE. 

Termín:

 • pátek 3. května 2024 od 10:00 hod

Program webináře:

 • požadavky na skladby plochých střech při stavebním záměru osadit na jejich plochu fotovoltaický systém

 • požadavky na jednotlivé vrstvy stávajícího střešního pláště pro případ, že se bude jednat o dodatečnou montáž fotovoltaického systému 

 • možné způsoby opracování podkladní konstrukce povlakovou hydroizolací

Fotovoltaika na ploché střeše

Webinář: Doporučený postup při opravách plochých střech

Webinář: Doporučený postup při opravách plochých střech

Webinářem provází Ing. Josef Kubát a popisuje postup při návrhu a následné realizaci oprav plochých střech, který doporučujeme na základě našich dlouholetých zkušeností. Představí Vám doporučený postup při provádění nové hydroizolační vrstvy a dále se věnuje i postupu opravy v případě nutnosti kompletní demontáže celého souvrství střechy. 

Webinář: Doporučený postup při opravách plochých střechWebinář: Doporučený postup při opravách plochých střech

Webinář: Vegetační střechy z pohledu výrobce hydroizolací

Webinář: Vegetační střechy z pohledu výrobce hydroizolací

Webinářem provází Ing. Josef Kubát, znalec v oboru stavebnictví, specializace hydroizolace plochých střech a šikmých střech, spodních staveb a mostních konstrukcí. 

Program webináře:

 • Funkce vegetačních střech

 • Rozdělení vegetačních střech

 • Doporučení pro návrh jednotlivých vrstev vegetační střechy

 • Zkušenosti z praxe

Webinář: Vegetační střechy z pohledu výrobce hydroizolacíWebinář: Vegetační střechy z pohledu výrobce hydroizolací

Webinář: Ploché střechy – norma ČSN 73 1901 ve stavební praxi, problematika svarů PVC hydroizolací

Webinář: Ploché střechy – norma ČSN 73 1901 ve stavební praxi, problematika svarů PVC hydroizolací

Webinářem vás bude tentokrát provázet Ing. Michal Milták, znalec v oboru stavební hydroizolace. V tématech webináře vychází z vlastních zkušeností technického specialisty a soudního znalce v oboru.

Program webináře:

 • nejčastější kolize stavební praxe s požadavky aktualizované ČSN 73 1901

 • stručná analýza problematiky horkovzdušného svařování PVC hydroizolačních systémů svařovacími automaty i ručními svařovacími přístroji aneb kvalita hydroizolačních systémů na bázi PVC odpovídá kvalitě provedených svarů

Webinář: Ploché střechy – norma ČSN 73 1901 ve stavební praxi, problematika svarů PVC hydroizolacíWebinář: Ploché střechy – norma ČSN 73 1901 ve stavební praxi, problematika svarů PVC hydroizolací

Webinář: Ochrana staveb proti radonu z pohledu normy ČSN 73 0601

Webinář: Ochrana staveb proti radonu z pohledu normy ČSN 73 0601

Webinářem provází soudní znalec Ing. Josef Kubát a připomíná detaily této normy:   

 • Základní terminologie dle ČSN 73 0601 (2019)

 • Rozdělení ochrany staveb dle typu využití kontaktního podlaží objektu

 • Princip opracování detailů spodní stavby z hlediska ochrany proti radonu

Webinář: Ochrana staveb proti radonu z pohledu normy ČSN 73 0601Webinář: Ochrana staveb proti radonu z pohledu normy ČSN 73 0601

Webinář: Ploché střechy – revize normy ČSN 73 1901, postup při návrhu oprav střech

Webinář: Ploché střechy – revize normy ČSN 73 1901, postup při návrhu oprav střech

Webinářem provází Ing. Josef Kubát, znalec v oboru stavebnictví, specializace hydroizolace plochých a šikmých střech, spodních staveb a mostních konstrukcí a seznámí vás s:

Revize normy ČSN 73 1901

 • rozdělení původní normy ČSN 73 1901 na 3 nové, zdůraznění hlavních změn

Postup při návrhu oprav střešních plášťů

 • správný postup při návrhu opravy střech

 • příklady problémů, které vznikají při zanedbání přípravy / průzkumu

 • technická podpora naší společnosti

 • sanační asfaltové pásy pro obnovu hydroizolačních vrstev plochých střech

Systémové skladby a detaily při návrhu nových střech

Webinář: Ploché střechy - revize normy ČSN 73 1901, postup při návrhu oprav střechWebinář: Ploché střechy - revize normy ČSN 73 1901, postup při návrhu oprav střech