Udržitelnost

Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo plnění potřeb generací příštích. Představuje zodpovědnost a solidaritu mezi různými generacemi a mezi různými společenstvími sdílejícími naší planetu.
Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

  • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech

  • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů

  • udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti 

Samozřejmě, že tato myšlenka se dostává i do oboru stavebnictví.

Hydroizolace a udržitelná výstavba

Jedním z nejúčinnějších způsobů přispění k udržitelnému rozvoji je snížit negativní dopad na přírodu kolem nás. V případě hydroizolací Icopal Vedag zajistit, aby vydržely co nejdéle a zároveň pomáhaly chránit životní prostředí. Proto se BMI Group snaží integrovat udržitelnost do všech aspektů své činnosti, od používaných materiálů až po komplexní řešení:

Leták Hydroizolace a udržitelná výstavba