Asfaltové pásy

Asfaltové pásy jsou hydroizolační materiály, které jsou vyvinuty pro dlouhodobou ochranu konstrukce budovy. Používají se k vytvoření vodotěsných systémů plochých střech a spodních staveb. Jejich využití je široké, od protiradonové izolace do spodní stavby až po hydroizolace vegetačních střech.

Základní rozdělení asfaltových pásů lze definovat dle druhu použité asfaltové směsi: pásy z oxidovaného asfaltu a pásy z modifikovaného asfaltu.

Dále jsou asfaltové pásy přizpůsobovány dle jejich umístění ve skladbě. Vrchní asfaltové pásy jsou kryté ochranným posypem, aby byly odolné vůči UV záření. Parozábrany mají speciální vložku, která zajišťuje nepropustnost vodní páry. Podkladní asfaltové pásy se přizpůsobují typu podkladní vrstvy.

Asfaltové pásy pak lze rozdělit také dle způsobu stabilizace na: natavitelnémechanicky kotvenésamolepicí, volně pokládané a pokládané do horkého asfaltu. Způsob pokládky asfaltových pásů především závisí na dané konstrukci střechy či spodní stavby.

Z výše uvedeného vyplývá, že nabídka a použití asfaltových pásů je velmi široká. Abychom pomohli s návrhem a použitím, připravili jsme základní systémové skladby plochých střech, spodních staveb i inženýrských staveb, které jsou k dispozici ke stažení zde. Dále doporučujeme se obracet na naše technické oddělení.

Filtrovat podle

Nenalezeny žádné výsledky