Nástroje a příprava

Pro úspěšnou aplikaci střešních systémů Monarplan PVC je potřeba mít k dispozici správné nástroje. Ve videu jsou představeny základní nástroje a je předvedeno zkoušení svarů pro stanovení správné teploty svařovacího přístroje.

Typické nástroje potřebné pro provádění hydroizolačních vrstev z fólií Monarplan jsou:

  • Ruční svařovací přístroj

  • Silikonový přítlačný váleček 40mm

  • Mosazné přítlačné kolečko

  • Izolatérská jehla

  • Plochá tryska 40 mm

  • Plochá tryska 20 mm

  • Rohová tryska 20 mm

  • Nůžky

  • Drátěný kartáč

Pro pokládku fólií z PVC Monarplan se užívá svařovací teplota v rozsahu 360-480°C dle druhu svařovacího přístroje a dle povětrnostních podmínek při pokládce. Ruční svařovací přístroj musí být nastaven tak, aby svařovací teplota byla optimální a svar byl dostatečně pevný a homogenní.

Před začátkem pokládky provedeme test nastavení teploty svařovacího přístroje, abychom měli jistotu, že nastavená svařovací teplota je správná. Příliš vysoká teplota může přepalovat fólii a vytvářet velké množství dýmu. Příliš nízká teplota nezajistí dostatečnou pevnost svaru.

Lesklý povrch na horním povrchu spodní fólie po provedení svaru je znamením správného provedení svaru. Pokud se fólie při odtrhové zkoušce poruší v nosné vložce, je to znamení správného provedení svaru. Pokud se od sebe fólie lehce oddělí ve spoji, je to důkazem špatného provedení svaru.

Equipment and Preparation - Monarplan PVC Single Ply RoofingEquipment and Preparation - Monarplan PVC Single Ply Roofing