Montážní návod pro střešní pásy RDI 3D

Krok 1 – Očistění povrchu střechy

Před pokládkou střešního pásu RDI 3D na původní střešní plášť, je třeba se ujistit, že nevyžaduje opravu. Původní střešní plášť je třeba očistit od nečistot, zároveň je nutné vyrovnat veškeré nerovnosti, které by mohly být viditelné pod novou krytinou.

Krok 2 – Montáž oplechování

Ukončení u okapu, komínu a jiných detailů na střeše je nutné oplechovat. Oplechování je možné provést z pozinkovaného nebo jinak barevně upraveného plechu.

Krok 3 – Ošetření podkladu penetračním nátěrem

Na očisčtěnou plochu aplikujeme penetrační nátěr Siplast Primer. Nátěr lze nanášet válečkem, štětcem nebo koštětem, průměrná spotřeba je 0,2-0,3 l/m2 dle způsobu nanášení a typu podkladu.

Krok 4 – Rozměření střechy

Před pokládkou střešního pásu RDI 3D je třeba důkladně rozměřit střechu tak, aby byl výsledný efekt co nejlepší. Pokud je na střeše nutné řešit příčné spoje pásu, neprovádí se přímý řez ale řez v obrysech tašek.

Krok 5 – Pokládka střešního pásu RDI 3D s fixací u hřebene

Střešní pás RDI 3D ukotvíme za hřebenem pomocí vhodných šroubů do dřeva a ocelových podložek. Maximální vzdálenost jednotlivých kotevních prvků je 150 mm.

Krok 6 – Natavení střešního pásu RDI 3D

Poté střešní pás RDI 3D natavíme v celé ploše na penetrovaný podklad pomocí jednoplamenného hořáku a propanbutanové láhve. Po natavení kotvíme střešní pás RDI 3D v místě podélného spoje vhodnými šrouby do dřeva a ocelovými podložkami. Maximální vzdálenost jednotlivých kotevních prvků je 400 mm. Vzdálenost jednotlivých kotevních prvků je závislá na výšce budovy a kategorii terénu.

Krok 7 – Pohledové opracování hřebene a nároží střechy s využitím vzoru na pásu

V závěrečném kroku montáže střešního pásu RDI 3D je potřeba pohledově opracovat detail u hřebene a u nároží pomocí přířezu pásu RDI 3D. Pokládka se provádí plnoplošným nataveným pomocí detailového hořáku. Pro zajištění vodotěsnosti spoje použijeme silikonový váleček.

Montážní návod RDI 3DMontážní návod RDI 3D