Praktická školení

Společnost BMI, divize plochých střech a hydroizolací, každoročně během zimního období pořádá praktická školení pro izolatéry a pokrývače, zaměřené na pokládku asfaltových pásů či PVC fólií.
Praktická školení

Praktická školení pokrývačů a izolatérů 2024

Nejbližší praktická školení zaměřené na pokládku asfaltových pásů a mPVC fólií pro menší skupiny max. 10 osob. pořádáme v únoru 2024.

ASFALTOVÉ PÁSY

TERMÍNDENDRUHUZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEKPOČET VOLNÝCH MÍST
22. 2. 2024čtvrtekasfaltové pásy1. 2. 2024obsazen
23. 2. 2024pátekasfaltové pásy2. 2. 2024obsazen

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

TERMÍNDENDRUHUZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEKPOČET VOLNÝCH MÍST
20. 2. 2024úterýmPVC fólie30. 1. 2024obsazen
21. 2. 2024středamPVC fólie31. 1. 2024obsazen


Detailní informace:

Jednodenní školení bude vždy začínat v 8:00 hod. a končit přibližně kolem 14:00 hod. V rámci dne se naučíte, jak správně pokládat asfaltový pás či hydroizolační mPVC fólii v ploše, ve spojích i v detailech. To vše pod vedením zkušeného šéfmontéra. Na školení proto doporučujeme přijít v pracovním oděvu. Po úspěšném absolvování získáte od nás certifikát o absolvování školení.  

Účast na školeních je zpoplatněna 2.900 Kč bez DPH za 1 osobu. Poplatek za účast je potřeba uhradit před konáním školení. Fakturu Vám zašleme 3 týdny před konáním praktického školení.

Praktická školení pořádáme ve školícím centrum BMI, které se nachází v Chrudimi (Škroupova 808, Chrudim III – areál výrobního závodu BMI Bramac).

Více o školení naleznete:


Další informace:

V případě, že dojde ke zrušení účasti ze strany zákazníka a omluví se alespoň 7 dnů předem na email sarka.jaklova@bmigroup.com, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.

Společnost BMI si vyhrazuje právo změnit místo konání školení nebo školení v oznámeném termínu zrušit, případně navrhnout nový termín. V tomto případě se zákazník do 3 dnů rozhodne, zda má zájem školení absolvovat i při změněných podmínkách.

Účast na školení je na vlastní nebezpečí účastníka. Každý účastník školení je povinen mít platné proškolení BOZP, používat odpovídající vlastní ochranné pracovní prostředky po celou dobu školení a respektovat pokyny šéfmontéra.

Účastníci školení mohou být v průběhu školení fotografováni nebo filmováni za účelem tvorby propagačních materiálů společnosti BMI. Přihlášením na školení zákazník vyjadřuje svůj souhlas s takovým užitím těchto fotografií a filmů.


Individuální praktická školení

Během celého roku nabízíme individuální praktická školení na míru požadavkům realizačních firem:

  • na asfaltové pásy či hydroizolační fólie

  • pro minimální počet 5 osob

  • přímo u zákazníka, na konkrétní stavbě nebo v našich prostorách

  • za 2.900 Kč bez DPH/osobu

  • účastníci na místě obdrží osvědčení

Pokud máte zájem o individuální školení, kontaktujte Ing. Jana Vojtěchovského  (jan.vojtechovsky@bmigroup.com).