Praktická školení

Společnost BMI, divize plochých střech a hydroizolací, každoročně během zimního období pořádá praktická školení pro izolatéry a pokrývače, zaměřené na pokládku asfaltových pásů či PVC fólií.
Praktická školení

Praktická školení pokrývačů a izolatérů 2024

Praktická školení zaměřené na pokládku asfaltových pásů a mPVC fólií pro menší skupiny max. 10 osob. proběhli v únoru 2024. Pokud jste nestihli termín, máte možnost se domluvit na individuálních praktických školení.

Jednodenní školení bude vždy začínat v 8:00 hod. a končit přibližně kolem 14:00 hod. V rámci dne se naučíte, jak správně pokládat asfaltový pás či hydroizolační mPVC fólii v ploše, ve spojích i v detailech. To vše pod vedením zkušeného šéfmontéra. Na školení proto doporučujeme přijít v pracovním oděvu. Po úspěšném absolvování získáte od nás certifikát o absolvování školení.

Účast na školeních je zpoplatněna 2.900 Kč bez DPH za 1 osobu. Poplatek za účast je potřeba uhradit před konáním školení. Fakturu Vám zašleme 3 týdny před konáním praktického školení.

Praktická školení pořádáme ve školícím centrum BMI, které se nachází v Chrudimi (Škroupova 808, Chrudim III – areál výrobního závodu BRAMAC).

Více o školení naleznete:

V případě, že dojde ke zrušení účasti ze strany zákazníka a omluví se alespoň 7 dnů předem na email sarka.jaklova@bmigroup.com, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.

Společnost BMI si vyhrazuje právo změnit místo konání školení nebo školení v oznámeném termínu zrušit, případně navrhnout nový termín. V tomto případě se zákazník do 3 dnů rozhodne, zda má zájem školení absolvovat i při změněných podmínkách.

Účast na školení je na vlastní nebezpečí účastníka. Každý účastník školení je povinen mít platné proškolení BOZP, používat odpovídající vlastní ochranné pracovní prostředky po celou dobu školení a respektovat pokyny šéfmontéra.

Účastníci školení mohou být v průběhu školení fotografováni nebo filmováni za účelem tvorby propagačních materiálů společnosti BMI. Přihlášením na školení zákazník vyjadřuje svůj souhlas s takovým užitím těchto fotografií a filmů.

Individuální praktická školení

Během celého roku nabízíme individuální praktická školení na míru požadavkům realizačních firem:

  • na asfaltové pásy či hydroizolační fólie

  • pro minimální počet 5 osob

  • přímo u zákazníka, na konkrétní stavbě nebo v našich prostorách

  • za 2.900 Kč bez DPH/osobu

  • účastníci na místě obdrží osvědčení

Pokud máte zájem o individuální školení, kontaktujte Ing. Jana Vojtěchovského  (jan.vojtechovsky@bmigroup.com).