Řešení udržitelnosti

Střechy BRAMAC neposkytují pouze ochranu a bezpečí. Podílejí se na udržitelnosti a ochraně životního prostředí.
Udržitelnost

Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích. Představuje zodpovědnost a solidaritu mezi různými generacemi a mezi různými společenstvími sdílejícími naší planetu.

Mezi principy udržitelného rozvoje mimo jiné patří:
  • produktivita a efektivita činností, které zároveň snižují spotřebu přírodních zdrojů a vznik odpadů

  • snížení dopravních nákladů

  • využití místních obnovitelných energetických zdrojů nezatěžující životní prostředí

  • navrhování staveb s ohledem na spotřebu energie a nároky na přírodní zdroje v celém cyklu od pořízení přes užívání až po odstranění a náhradu

  • udržitelná spotřeba zdrojů, např. nízká spotřeba tepla a vody z neobnovitelných zdrojů, trvanlivost výrobků a možnost recyklace stavebních materiálů

  • ochrana přírodních funkcí a biologických procesů, zachování jejich integrity a funkčnosti

Řešení udržitelnosti