Betonové odvětrávací tašky

Odvětrávací tašky se pokládají do druhé řady od hřebene, u tašky MAX lze i do první řady, nebo podél linie nároží v případě valbových střech.
Odvětrávací tašky jsou nezbytné i pro přívod vzduchu pod tašky podél úžlabí. Dimenzování větracích průřezů upřesňuje norma ČSN 73 1901.

Záruka 30 let n platí pro střechu, u které je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. minimálně 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy - u modelu Tegalit a Reviva minimálně 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy.

Filtrovat podle

Nenalezeny žádné výsledky