Společnost BMI partnerem Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. patří mezi privilegované členy Cechu klempířů, pokrývačů a truhlářů. Mnohaleté partnerství je postaveno na profesionální bázi a opírá se o vzájemnou synergii v oboru střech.
BMI Bramac partnerem cechu pokrývačů a klempířů

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař. Cech KPT ČR se podílí na organizování řady projektů a podporuje uvádění novinek na českém trhu.

V roce 2011 byla ustanovena tzv. "Řemeslná rada Cechu KPT". Tato rada je složena ze zástupců privilegovaných členů Cechu KPT a z členů Cechu KPT. Rada má za úkol sbírat poznatky a problémy, co se týče realizací střech a tyto jednou ročně prezentuje na fóru. Na toto fórum má přístup celá odborná a řemeslná veřejnost v oboru střech. Závěry a poznatky z tohoto fóra jsou technicky zpracovány a tyto slouží jako podněty pro výrobce a pro celou odbornou a řemeslnou veřejnost v oboru střech.

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.  je privilegovaným členem Cechu a spolupracuje v těchto oblastech:

  • poskytování informací  o nových výrobcích, materiálech a trendech

  • v oboru participace na akcích organizovaných pro učně - pokrývače (pasování pokrývačů) 

  • pravidelná účast na výstavě Střechy Praha, která probíhá pod patronátem Cechu KPT

  • spolupráce s odborníky Cechu při přípravě a aktualizaci technických podkladů a příruček