Spokojenost zákazníků s Bramacem

Průzkum týkající se značky Bramac: až 80 % spokojených zákazníků. Jaká je úroveň našich služeb? A jak vnímají produkty naši zákazníci oproti konkurenci?
Spokojenost zákazníků s Bramacem

Odpovědi na tyto otázky jsou pro úspěšně fungující firmu klíčové. Spokojenost zákazníků je proto jedním z nejdůležitějších indikátorů prosperující společnosti. Z výzkumu vyplývá, že více než 80 % oslovených zákazníků společnosti Bramac hodnotí sortiment výrobků Bramac jako lepší, než má jeho hlavní konkurent.

Bramac je podle jeho zákazníků výrazně lepší než hlavní konkurent zejména z hlediska kvality tašek a to jak betonových, tak keramických (např. pokud jde o povrch, barvu, přední řez). Respondenti hodnotí jako lepší i zákaznickou péči, obchodní zástupce nebo marketingové služby společnosti Bramac.

„Síla značky, marketingové materiály nebo vystavené produkty jsou vidět i slyšet a plní svoji funkci, za což jsem velice ráda. Z pohledu prohlubování povědomí o našich výrobcích a službách je to krok správným směrem,“ reaguje na výsledky zjištění vedoucí marketingu Petra Sinkulová ze společnosti Bramac.

Na vysoké úrovni se drží také dostupnost služeb, vstřícnost a profesionalita technické podpory či dostupnost výrobků. Pozitivněji než u konkurence je vnímáno také pohodlí při zadávání objednávek či včasnost a úplnost dodávek.

Není pak překvapením, že zákazníci společnosti Bramac jsou velmi spokojení a 52 % z nich by Bramac rozhodně doporučilo svým přátelům nebo kolegům, zatímco hlavního konkurenta by rozhodně doporučilo pouze 15 % z nich.