Projektové dny na SOU Vyškov

Letošní rok je na počátku a Bramac CZ má na svém kontě již tři významné ceny: SUPERBRANDS 2016, Čtenáři Receptáře doporučují a 2. místo Střechařského inzerátu.
Projektové dny v SOU Vyškov

Jednou z pozitivních změn je vyšší důraz na propojení teoretické výuky s praxí, respektive se soukromým sektorem. Učňové dnes mají možnost „osahat si“ už během studia moderní výrobní technologie a výrobky, nahlédnout přímo do výroby nebo se seznámit s prostředím realizačních firem a s průběhem zakázek.

Mezi firmy, které se dlouhodobě věnují spolupráci s odbornými školami a učilišti, patří i společnost Bramac. Úzce spolupracuje například se SOŠ a SOU Vyškov, kde se pravidelně pořádají tzv. Projektové dny pro žáky 9. tříd základních škol.

sou-vyskov