Podstřeší a izolační vrstvy na střechařské konferenci

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR zve na seminář na téma podstřeší a izolační vrstvy, který je součástí střechařské konference.
BMI Bramac partnerem cechu pokrývačů a klempířů

Pozvánka na střechařský seminář

Řemeslná rada Cechu KPT ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář pořádaný na téma:

Podstřeší – izolační vrstvy /nadkrokevní zateplení/


Název: Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

             Střechařská konference PRAHA 2015     

Termín: 19. 11. 2015

Místo konání: Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 – velký sál

Seminář se uskuteční v čase od 10.00 hodin (prezence začíná v 9.00 hod.) do 16.00 hodin


PROGRAM:

Prezence 9.00 hodin – 10.00 hodin (úhrada poplatku za seminář 200,- Kč v hotovosti)

1/ Jana Nejedlíková (HPI-CZ spol.s.r.o.)

    Bezpečnostní a pochozí prvky na střeše a protisněhové zábrany

2/ Ing. Libor Zdeněk (Stavebniny DEK a.s.)

    Napojení nadkrokevní tepelné izolace, obvodové konstrukce

3/ Rudolf Prus (TONDACH ČR s.r.o.)

    Vliv správného odvětrání na funkčnost střešního pláště pálenými taškami

4/ Roman Vaněk (PREFA Aluminiumprodukte  s.r.o.)

   Dvojité bednění v doporučených střešních skladbách PREFA

5/ Petr Kunčický (VMZINC -  Umicore Building Products CZ s.r.o.)

   Zásady práce s titanzinkem, lepení titanzinku

Oběd

6/ Ing. Daniel Mareš (BRAMAC spol.s.r.o.)

    Řešení střešních prostupů

7/ doc. Ing. Šárka Šilarová CSc.

    ČSN 731901

8/ Ing. Luboš Káně (Stavebniny DEK a.s.)

    Proudění vzduchu v obvodových konstrukcích

9/ Ing. Karel Stýblo (Cech KPT ČR,spolek)

    Vybrané chyby ve stavební dokumentaci – tesařská část

10/Jan Rypl (JUTA a.s.)

     Navrhování DHV ve vazbě na vláknocementové maloformátové střešní krytiny (šablony)