Bramac se podílí na rekonstrukci památek - klášter v Rajhradě

Bramac dokazuje, že je kompetentním partnerem pro rekonstrukce historických budov. Pro benediktinský klášter v Rajhradě byla zvolena pálená střešní taška Opál.
Rekonstrukce památek - klášter v Rajhradě

Památník písemnictví na Moravě s Opálem 

Benediktinský klášter v Rajhradě byl založen již v 8. století a je nejstarším klášterem na Moravě. V průběhu staletí se stal centrem kultury a vzdělanosti.

V roce 2005 zde byl otevřen Památník písemnictví na Moravě, který spravuje slavnou benediktinskou knihovnu s 65 000 svazky knih.

Nejtemnější období pro klášter nastalo krátce po roce 1948. Klášter po čtyřicetileté nucené odmlce znovu ožívá a navazuje tak na téměř tisíciletou historii benediktinské komunity v Rajhradě. V roce 1990 byly zdevastované objekty vráceny řádu, který za podpory mnohých institucí, fondů a dárců postupně rekonstruuje. Jako vhodný model pro rekonstrukci historické střechy zvolila realizační firma Trojstav z Telče Opál, keramickou střešní tašku Bramac. Charakteristický kulatý tvar a hladký povrch sjednocuje historii a současnost. Opál je klasickým příkladem, že s našimi keramickými střešními taškami lze vyřešit funkci a formu řemeslně náročné střešní plochy. V oblasti památkové péče je Bramac kompetentním partnerem!