Süzgeçler

Çatılardaki yağmur derelerinden/oluklarından yağmur suyunu uzaklaştırmaya yarayan yapay gözenekli ve dere malzemesi ile uyumlu elemanları. 

Dik İnişli Süzgeçler: Düz (teras) çatılarda yağmur suyunu düşey olarak yüzeyden yağmur iniş borusuna bağlayan elemanlardır. 

Parapet Çıkışlı Süzgeçler: Düz (teras) çatılarda yağmur suyunu parapet dibinden yatay veya eğimli olarak yağmur iniş borusuna bağlayan elemanlardır.

İletişim

Sorunuz var mı? Yardım etmek için buradayız.

Bize yazın: info.tr@bmigroup.com