Prodajna območja

1. GRČAR SAŠO
051 622 616
saso.grcar@bmigroup.com

2. KOSTANJEVEC BOŽO
051 353 972
bozo.kostanjevec@bmigroup.com

3. KANDORFER BLAŽ
041 752 920
blaz.kandorfer@bmigroup.com

4. PIRC MIHA
031 671 530
miha.pirc@bmigroup.com

Prodajna območja