Din nettleser er utdatert. Vennligst oppdater din nettleser.

Slik bruker vi råvarer for å skape varige boliger og trygge omgivelser

Bruken av skifer til tak strekker seg hundrevis av år tilbake. Skifer er en naturstein dannet av
sand, leire og grus. Icopal Rogne henter ut skifer som brukes som et solid granulat til BMIs
shingeltak.

– Skiferen er unik med en naturlig blå og grønn farge. Valdresskiferen har en kvalitet og en
sammensetning som gjør den svært god, og det er den eneste skifertypen som kan farges.
Det er mange plasser i Norge hvor det er mer gunstig å ta ut skifer, men uttaket er her på
grunn av den gode kvaliteten, forteller produksjonssjef Bjørn Ketil Mork.

Skifergruva er en av de største i landet – og den eneste underjordiske. Den er plassert i
hjertet av et område hvor skiferen bugner. Valdres-området har hatt tradisjoner med
skiferuttak siden 1600-tallet, og Icopal Rogne ble etablert i 1961.

– Forekomsten av skifer er utenkelig stor. Vi tar ut bare en liten andel her. På 40 år har vi
ikke fått ut halvparten av skiferen en gang, og vi kan trolig hente ut skifer fra vårt område i
minst hundre år til, forteller Mork.

– Renere naturprodukt enn dette finner du ikke, og vi er bevisste på at det er et stort ansvar
å jobbe med slike råvarer. Det er ingen hvilepute å vite at det nesten er uendelig mengder
med skifer her. Derfor jobber vi så skånsomt som mulig, og utvinner kun det vi trenger til
produksjonen. Slik bruker vi bare de ressursene som er absolutt nødvendige.

Jobber smartere hver dag

Icopal Rogne består av underjordsgruva, en mølle, et fargeri og et verksted. 14 ansatte og to lærlinger påser at kvaliteten på arbeidet er på topp i hvert eneste ledd. De fleste ansatte har jobbet i bedriften lenge – og alle har en tilknytning til Valdres. Slik pleier de tradisjoner for skifer og en lokal stolthet for produktet.
oversiktsbilde over gruven
– Gruva betyr mye for lokalsamfunnet i Valdres, og har betydd mye for generasjonene før oss, forteller Mork, og legger til:

– Her er vi en god gjeng i alle aldre, og vi spiller hverandre gode hver eneste dag. For oss er det viktig å samarbeide, kommunisere godt og ha en god tone. Vi jobber sammen for å finne kreative og smarte løsninger for å hele tiden videreutvikle driften. Alle er opptatt av å levere et produkt med best mulig kvalitet og minst mulig miljøavtrykk til rett tid.

Han får støtte fra driftssjef Geir Skolte, som jobber i gruva.

– Å levere et kvalitetsprodukt til takprodusentene er det som gjør oss stolte. Vi jobber hele tiden med å videreutvikle arbeidsmønsteret vårt. Vi gjør ting smartere og mer effektivt, slik at vi sparer både sprengstoff, drivstoff og tid. Nå jobber vi blant annet med nye sjakter som kan spare 300 meter med kjøring. Slike prosesser er tidkrevende, men gjør driften mer miljøvennlig og effektiv, forteller Skolte.

Forbedring for å begrense miljøavtrykk

I gruven går mye på elektrisitet. Et elektrisk drevet heisanlegg transporterer de ansatte inn i gruva, og transporterer ut skifer og råvarer. Knuseverket hel-elektrifisert. Mer og mer av driften følger etter for å begrense bruk av diesel.

– Det er viktig for oss å hele tiden forbedre oss og gjøre produksjonen grønnere. Slik sikrer vi at vi driver forsvarlig og kan tilby kvalitetsgranulat for flere generasjoner, sier Mork. 

Bruken av diesel er halvert de senere årene. Den største reduksjonen skyldes en ny steintørke, mølle og fargebrenner - samt en kjøleløsning med varmegjenvinning. Her går 60 prosent av varmen tilbake til brennovnen i fabrikken.

– Det er i tillegg investert i store støvfiltre for å redusere mengden av støv i mølla og fargeriet. Fabrikken er ikke til å kjenne igjen i dag, sammenlignet med hvordan den så ut for 30 år siden. Da var det betydelige større mengder støv. Det er godt å se at slike tiltak virker, sier han. 

Arbeidet med å effektivisere fabrikken og tenke energisparende løsninger for smartere drift vil være like viktig videre – om ikke enda viktigere, og det er en del av vårt ansvar i verdikjeden. 

– Vi tenker langsiktig. Vi skal bidra til tak med lang levetid, og en lønnsom og forsvarlig drift vi kan fortsette å være stolte av i mange år.