Din nettleser er utdatert. Vennligst oppdater din nettleser.

Hvordan sikre at det flate taket holder i 50 år

Hvordan skal taket konstrueres og tekkes, eventuelt renoveres, for at det skal kunne beskytte den viktigste fasaden i mange år fremover.
Last ned som .PDF
Todelt tak hvor en flate er dekket med grønt gress og det andre med småstein.

Viktig avgjørelse for bygg

Beskytt verdiene i mange år fremover

En av de viktigste avgjørelsene for et nytt bygg er hvordan taket skal konstrueres og tekkes. Her gir vi deg gode råd for hvordan du sikrer at det flate taket beskytter bygget i mange år fremover.

Som en av Norges største aktører innen tekking av flate tak ser BMI Norge mange eksempler på hvordan dårlige valg på taket kan gi veldig kjedelige følger.

Det er dessverre en tendens til at byggeiere har veldig korte perspektiv på nye bygg de setter opp. Om flere valgte å gå for solide løsninger på taket, dimensjonert etter hvilken bruk taket vil se, ville det vært både økonomisk og miljømessig et bedre regnskap i det lange løp

Vidar Jacklin, teknisk sjef BMI Norge

Flatt tak til glede og fortvilelse

Både arkitekter og byggeiere begynner å se nytten et flatt tak kan gi. Det er trendy å utnytte flaten til å anlegge hager eller terrasser på taket, til glede for de som bor eller jobber i bygget. Taket har også en viktig funksjon i at det skal holde vann ute og gjerne fordrøye det når det kommer store nedbørsmengder. Om det er planer om aktivitet på taket er det viktig at det blir tatt riktige valg fra starten av.

 

-Skal taket brukes som terrasse, hage eller ha andre funksjoner som bidrar til at mennesker går og oppholder seg på taket, ja da må også valgene i lagene under vurderes nøye. Hvilke materialer som velges av både membraner, isolasjon og hovedtekking kan ha mye å si på livslengden, og om man får problemer med taket, sier Jacklin.

 

– Jeg har sett nok eksempler på at valg av hvor i sjiktene membran legges, hvilken tekking og isolasjon som er valgt gjør at taket blir ubrukelig. Og ikke minst at det begynner å lekke inn i dyre leiligheter eller kontorlokaler fordi sluk, renner og andre installasjoner ikke er dimensjonert eller utført riktig. Når det kommer så langt blir det fort peking på hvem som har skylden, sier Jacklin.

 

Dette bør ligge på det flate taket ditt.

Hvem har skylden hvis det lekker?

Er ulykken ute og det lekker rett inn i bruksareal, enten det er industri eller fine kontorlokaler, kan det fort bli dyrt. Vann på ville veier kan ha uante følger. Men hvem har skylden? Tall fra Sintef viser at vannlekkasjer i 60 prosent av tilfellene skyldes valg som er tatt i hvordan taket konstrueres og ikke minst hvilke produkter som tas i bruk.


Ansvaret ligger ofte på både oppdragsgiver eller byggeier og de som beskriver bygget. Når du tenker på at bare 1-2 prosent av kostnadene for et nytt bygg går til taket er det lett å tenke at valgene som er gjort i noen tilfeller kunne spart byggeier og de som bruker det for både kostnader og tid. Bruk 0,5 prosent mer av kostnadene på riktig oppbygd og riktig tekket tak, sett opp en avtale om oppfølging og vedlikehold av taket og du kan få et tak til å vare i minst 30 år, gjerne opp til 50.

Sjekkliste for holdbare tak

  • Tenk på hva taket skal brukes til. Dette er nesten det viktigste du kan ta stilling til. Skal det anlegges takterrasse, grønne lunger med beplanting og kanskje plen? Skal det installeres tunge ventilasjonsanlegg eller andre installasjoner på taket? Alle slike faktorer spiller inn på hvilke materialer som velges av både membraner, isolasjon og tekking.

  • Vi ser mer nedbør og mer vær her til lands. Nye bygg må dimensjoneres til å lede vann bort fra taket og bygningen, og valg av renner, sluk og eventuelt sedumtak for å fordrøye vannet må tas stilling til. Helst før bygget er på vei opp.

  • Hvem skal gjøre jobben? Selv om alle de riktige valgene er tatt i prosjekteringen er de som skal utføre jobben også viktig. Om tekkingen legges feil, overganger og sluk ikke installeres riktig eller andre valg ikke gjøres etter planen ser du fort at det kan gå galt. Velg faglærte taktekkere med dokumentasjon og referanser.

  • Sett opp en plan for FDV, godt gammeldags vedlikehold og tilsyn. Ha gjerne en avtale med fagfolk som regelmessig kommer for å ta en visuell sjekk av taket, samt følger opp installasjoner og gjennomføringer. Fanges et problem, en lekkasje eller annet opp tidlig blir følgeskadene ofte mye mindre.

Ønsker du en faglig vurdering av taket ditt, eller hjelp til å vurdere hvordan taket skal bygges opp? Ta kontakt med IcopalTak via denne linken.