Ventex svillemembran m/radonflik

Del:

Produktbeskrivelse

Ventex Svillemembran med avrivningsfolie leveres i flere varianter. Svillemembran med vindsperre leveres med en eller to vinger med en kraftig vindsperre. Svillemembran med radonflik leveres med en vinge med vindsperre og en vinge med radonsperre for tilkobling til radonsperre fra grunn.

Bruksområde og -betingelser

Ventex Svillemembran kan benyttes under trekonstruksjoner som er plassert på murt eller støpt grunnmur elle ringmur.

Svillemembran med radonflik kan benyttes der man ønsker tilkobling til radonsperre fra grunn. Icopal Multitape Radon benyttes i omlegget.

Egenskaper

Den tykke sålen av asfalt er kapillærbrytende og hindrer fukt fra grunnmur opp i bunnsvillen i trevegger. Produktet danner samtidig en lufttett overgang mellom vindsperresjiktet i yttervegg, etasjeskillerens tettesjikt ved fundament og radonmembran.

For andre egenskaper se egen ytelseserklæring og SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2520.

 

 

Finn din forhandler

Her finner du informasjon om hvor du kan få kjøpt produktet nær deg.

Finn en forhandler

Tips og inspirasjon