9 grunner til å ha det grønt på taket!

Grønne tak er en trend vi ser i stadig flere norske arkitekttegninger. Mange bygg planlegges nå med løsninger som bedre håndterer et stadig barskere klima.
BMI-Norge-miljøbilde-Eufemias-hage-oslo
Del:

Bedre for deg og byen

Grønne tak håndterer det stadig barskere klimaet

Grønne tak er en internasjonal trend som vi ser i stadig flere norske arkitekttegninger. Mange bygg planlegges nå med løsninger som bedre håndterer et stadig barskere klima. Alle som eier, vedlikeholder, bor eller jobber i et bygg, gamle som nye, bør lese seg litt opp på hvilke fordeler grønne tak gir. Her er en komprimert og lettlest versjon. Grønne tak...:

  • Ser penere ut. Takene på de fleste bygg med flate tak har stort potensiale for å brukes bedre. En grønn oase på toppen gjør bygget og hele det omliggende området mer attraktivt.

  • Kan produsere verdens minst kortreise mat: Dyrk grønnsaker og urter på taket. Det er gøy og sosialt, og ikke minst veldig nyttig. Dette kan brukes både i kantina, eller i familiers husholdning. Dette kan være den moderne formen for kolonihager.

  • Renser luften: Grønne vekster reduserer skadelig klimapåvirkning fra biltrafikk og annen forurensing.

  • Skaper sosiale sammenhenger: Ved at familier eller kolleger møtes på taket, får man sosiale gevinster. Enten ved daglige korte treff, eller som arena for hyggelige tilstelninger.

  • Er energieffektivt: Grønne omgivelser kan gi en isolerende effekt. Enten ved å absorbere varme om sommeren, eller ved å holde kulda ute om vinteren. Selv om effekten i noen tilfeller er marginal, vil det påvirke overordnet energibruk og redusere slitasje på kjølings- og ventilasjonssystemer.

  • Reduserer presset på omliggende infrastruktur: Planter og busker suger til seg fuktighet, og gir en fordrøyende effekt ved store nedbørsmengder. Dermed får man bedre løsninger for å håndtere fukt uansett vær, og mindre press på omliggende infrastruktur ved ekstremvær.

  • Gir bedre oppfølging av takflatene: Den største kilden til kostbare reparasjoner er når skaden får stå lenge uoppdaget. Flere folk på taket gir flere øyne som passer på. Det kan spare byggeier for store og unødvendige utgifter.

  • Reduserer støy: Undersøkelser har vist at grønne tak kan redusere lavfrekvent støy med 40-60 desibel. Slik støy kan være helseskadelig, og skadevirkningene er mye av de samme som for annen støy: Unormal tretthet, tung i hodet, hodepine, problemer med konsentrasjon, m.m

  • Gjør bygningen mer attraktiv: Grønne tak gir mer attraktive bygninger ved salg og utleie. Det øker verdien på enheter, og sågar på hele området. Det kan også være en fordel for et firma når nye ansatte skal rekrutteres.

Del: