Isolatieproducten

Energiezuinig, duurzaam, rekening houdend met het milieu… Er worden behoorlijk wat eisen gesteld aan isolatie-oplossingen. Onze Clima Comfort Basic dakelementen zijn een gemakkelijke en kostenefficiënte isolatie-oplossing, met name voor grootschalige projecten. Maar ook voor werken van minder grote omvang lenen onze Clima Comfort Basic dakelementen zich prima.
Dakisolatie BMI Nederland

Onze producten voor dakisolatie


Clima Comfort Basic dakelementen

De bouwers van vandaag hebben te maken met steeds meer en hogere eisen. Eisen met betrekking tot onder andere energiezuinigheid, duurzaamheid, milieuaspecten etc. Tegelijk zijn snelheid en efficiency meer dan ooit bepalend voor het succes van het bouwproces. Plus de kwaliteit van het eindresultaat uiteraard.

Leveranciers schieten te hulp met slimme, hoogwaardige systemen. Monier Clima Comfort Basic bijvoorbeeld, een reeks isolerende dakelementen met een sterke toegevoegde waarde. Monier Clima Comfort Basic dakelementen zijn sinds jaar en dag een begrip in de bouw. Een beproefde, gemakkelijke en kostenefficiënte oplossing, met name voor grootschalige projecten. Maar ook bij werken van beperktere omvang worden meer professionele eisen
gesteld aan efficiëntie en kwaliteit. Daarom brengt Monier nu onder de naam ‘Monier Clima Comfort Basic’ sandwich-dakelementen en renovatie-elementen, ook voor kleinschalige bouwprojecten.

Uiteraard voldoen de Monier Clima Comfort Basic producten aan alle bouwfysische eisen die het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de normen stellen - op het gebied van thermische isolatie, geluidswering, duurzaamheid en brandveiligheid - en beschikken ze allemaal over een KOMO-attest met productcertificaat. Wie snel, slagvaardig en efficiënt wil bouwen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het eindresultaat komt uit op Monier Clima Comfort Basic. Een sterk merk op ieder project!

Waar kunnen wij u nog meer mee helpen?

BMI Academy trainingen

Word een kei in je vak en kom naar de BMI Academy voor een hellend dak training.

BMI Academy
BMI Academy - word een kei in je vak

Bestekservice Monier

De bestekomschrijvingen voor dakpannen van Monier kunt u genereren via onderstaande link. De Bestekservice van Monier beschikt over het STABU-keurmerk.

Naar Monier Bestekservice
Bestekservice BMI Icopal

BIM oplossingen voor hellende daken

Ontwerpers kunnen hiermee al in de ontwerpfase realistische impressies maken hoe het dak eruit gaat zien.

BIM oplossingen - Monier
BIM BMI Nederland