Daudzveidībā ir mūsu spēks

Mēs ticam, ka ikviens darbinieks var sniegt ko unikālu un atšķirīgu, kas kopumā padarīs mūs stiprākus un palīdzēs mums mūsu darbā. .

 

Mēs ticam, ka pret visiem ir jāizturas līdzvērtīgi – neatkarīgi no ticības, uzskatiem, vecuma, dzimuma, rases, īpašajām vajadzībām, seksuālās nostājas vai kādām citām iezīmēm, un tādēļ mēs kā darba devējs arī piedāvājam visiem līdzvērtīgas iespējas.

 

Mēs meklējam darbiniekus, kuriem ir primārās prasmes un pieredze, un kuri ir centīgi, un veic darbu atbilstoši savām spējām pēc labākajiem ieskatiem.

 

Mēs arī sagaidām, lai mūsu darbinieki vienmēr izturētos pret saviem kolēģiem un klientiem godīgi, pieklājīgi un ar cieņu.

 

Tā ir vienkārša filozofija, kas nodrošina to, ka ikviens darbinieks jūtas kā daļa no komandas, un ikviens spēj atklāt sevī maksimālo potenciālu.

BMI rūpnīcas darbinieks

 

Noderīgas saites

Vai esi gatavs spert nākamo soli savā karjerā?

 

Apskatīt darba vakances