BMI Monier
Noderīgi raksti

Kā pārbaudīt jumta papildaprīkojuma kvalitāti?

Jumtu neveido tikai jumta segums un zemsegums. Ir nepieciešams arī papildaprīkojums. Kā prast izvēlēties labākās kvalitātes jumta papildelementus?
Lejuplādēt PDF failu

Kas veido jumtu?

Jumtu neveido tikai jumta segums un zemsegums. Ir nepieciešams arī papildaprīkojums: drošības elementi, kas nodrošina drošu piekļuvi jumtam, kores un dzegu pārkaru blīvējumi, stiprinājumi un skursteņu/ventilācijas izvadi. Par to, kā izvēlēties labākās kvalitātes papildaprīkojumu, stāsta Igaunijas lielākā dakstiņu tirgotāja BMI MONIER tehniskais konsultants Ahti Danil.

Jumts ir vienota konstrukcija, un, lai tas spētu pienācīgi sargāt māju visā tās kalpošanas garumā, ir nepieciešams arī kvalitatīvs un pareizi uzstādīts papildaprīkojums. Tādēļ būtu vēlams izvēlēties viena ražotāja ražotu jumta seguma materiālu un jumta papildaprīkojumu. Tikai tā varam būt droši, ka dažādi jumta elementi būs savstarpēji saderīgi, ka jumta izbūvē neradīsies negaidīti un nepatīkami pārsteigumi saistībā ar cenām un, ka problēmu gadījumā dažādi ražotāji necentīsies novelt vainu viens uz otru.

Kuri ir svarīgākie papildelementi?

No papildaprīkojuma pirmkārt ir nepieciešamas stiprinājuma skavas vai skrūves jumta seguma materiāla nostiprināšanai pie latām. Tālāk ir nepieciešami blīvējoši elementi jumta korei un dzegu pārkarēm. Tie nodrošina jumta ūdensizturību un kritiskajās vietās aizsargā jumta koka konstrukcijas. Ja uz jumta ir izvietoti skursteņi vai ventilācijas izvadi, tad ir nepieciešams izmantot speciālus izvadus, kas kavē ūdens sūkšanos gar skursteni. Un, visbeidzot, katram jumtam ir nepieciešami drošības elementi: jumta kāpnes, pakāpieni, lūkas, tiltiņi, drošības āķi un sniega barjeras, kas rūpējas par to, lai pārvietošanās pa jumtu būtu droša un, lai no jumta krītošais sniegs vai ledus nenodarītu kādam kaitējumu. 

Visam drošības aprīkojumam un tā elementiem ir jāatbilst neteiktām ražošanas standartu prasībām. 

Kādam būtu jābūt labam papildaprīkojumam?

Visam papildaprīkojumam jābūt izgatavotam tā, lai tā uzstādīšanas un lietošanas gaitā netiktu bojāts jumta segums, zemsegums un konstrukcijas. Aprīkojumam ir jābūt izturīgam pret klimatisko iedarbību, t.i., nerūsējošam un izturīgam pret temperatūras svārstībām un UV starojuma iedarbību. Tas nozīmē, ka stiprinājuma skavām, drošības elementiem un citām metāla detaļām jābūt ražotām no nerūsējošā tērauda vai cinkotām un pārklātām ar vairākām izturīgas krāsas kārtām. Jumta kores un dzegu pārkaru blīvēm vajadzētu būt izgatavotām no speciālas gumijas, kas ir izturīga pret temperatūras svārstībām un UV starojuma iedarbību.

Lai nodrošinātu jumta un skursteņa regulāru un drošu apkopi, jumtam ir jābūt aprīkotam ar nepieciešamajiem drošības elementiem. Ir nepieciešamas kāpnes vai jumta lūka, pa kuru var nokļūt uz jumta, un pakāpieniem, pa kuriem var nokļūt līdz korei. Horizontālai kustībai ir paredzēti tiltiņi, kas tiek izmantoti arī stāvēšanai. Papildus minētajiem elementiem uz jumtiem tiek izmantoti drošības āķi, kuru viens gals tiek nostiprināts pie jumta konstrukcijas, bet otru galu izmanto drošības siksnu nostiprināšanai, pārvietojoties pa jumtu. Mūsu platuma grādos nevar iztikt arī bez sniega barjerām, kas palīdz novērst no jumta krītošā sniega nodarīto kaitējumu.

Kā tam jābūt uzstādītam?

Ja uz jumta nav nepieciešamā drošības aprīkojuma, tad Ugunsdzēsības un glābšanas dienests var atteikt pieņemt māju ekspluatācijā. Arī skursteņslauķim ir tiesības atteikties strādāt uz jumta, kas neatbilst drošības prasībām. Taču saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma prasībām daudzdzīvokļu mājās skursteņa pārbaude ir jāveic katru gadu, bet privātmājās — reizi piecos gados. 

Standarts nosaka, ka jumta pakāpienu apakšējā un augšējā daļā ir jābūt arī margām. Attālumam starp pakāpieniem ir jābūt tādam, lai maksimāli novērstu cilvēka paslīdēšanas un ūdens/sniega uzkrāšanās risku. Šim nolūkam pakāpieniem ir jābūt uzliektām malām vai apmales līstei, kas ir vismaz 2 cm augstāka par pakāpiena virsmu. 

Jumta pakāpieniem un jebkuriem izvirzītiem stiprinājuma elementiem nedrīkst būt asi stūri un malas. Kāpnēm ir jābūt vismaz A1 ugunsdrošības klasei un tām jābūt pietiekami izturīgām, lai noturētu cilvēku, sniegu un izturētu arī vēja radīto slodzi. To normālajai slodzei gan vertikālā, gan jumta slīpuma virzienā ir jābūt 1,5 kN, kas atbilst vairāk nekā 150 kg izraisītam spēkam. Laboratorijas testā kāpnēm vienlaicīgi ir jāiztur līdz 2,6 kN slodze (vairāk nekā 260 kg). 

Noteikti ir jāseko, lai drošības izstrādājumi tiktu uzstādīti atbilstoši to montāžas instrukcijām. Pēc aprīkojuma uzstādīšanas regulāri jāveic tā stāvokļa pārbaude. 

Precīzāku informāciju par to, no kāda materiāla ir izgatavots konkrētā ražotāja papildaprīkojums un kādi ir tā rādītāji, ir atrodama produkta informācijas lapā un atbilstības deklarācijā. Ja rodas jautājumi, ir vēlams konsultēties ar jumta seguma ražotāju, jo papildaprīkojumam ir jābūt piemērotam lietošanai kopā ar attiecīgo jumta segumu un jānodrošina jumta ilga kalpošana.