Selaimesi on vanhentunut. Päivitäthän selaimesi. 

Arvonnan säännöt 

1. ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

BMI Suomi 

Puhelinnumero: 09 253 3771

Y-tunnus 0869966-1 

Osoite: Läntinen Teollisuuskatu 10, 02920 Espoo


2. ARVONNAN AJANKOHTA JA OSALLISTUMISKELPOISUUS

Arvontaan voi osallistua 4.7-20.9.2020. Osallistumisohjeet kerrotaan kampanjasivulla https://www.bmigroup.com/fi/referenssit-ja-artikkelit/kattoremontti-kampanja.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Järjestäjän työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet.

Arvontaan voi osallistua vain täyttämällä osallistumislomakkeen BMI Suomen Kampanjasivuilla internet-osoitteessa: https://www.bmigroup.com/fi/referenssit-ja-artikkelit/kattoremontti-kampanja. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot ja vahvistamalla osallistuminen painamalla ”Osallistu” –nappia. Osallistujan tulee ilmoittaa kaikki osallistumislomakkeessa pakolliseksi ilmoitetut tiedot.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä arvonnan järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta ja toimivuudesta. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista, viesteistä tai puutteellisista, asiattomista taikka lukukelvottomista vastauksista. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

 

3. VOITTAJAN VALITSEMINEN JA AJANKOHTA

Arvonnan voittaja kaikkien osallistuneiden kesken. Voittaja arvotaan sattumanvaraisesti valitsemalla nimi arvontaan osallistuneiden henkilöiden joukosta.  Arvonta tapahtuu 25.9.2020. Voittajalle ilmoitetaan voitosta viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen henkilökohtaisesti sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.

Mikäli voittaja ei täytä osallistumisoikeuden ehtoja tai mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, arvotaan uusi voittaja ja alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon.


4. PALKINTO JA VEROTUS 

Arvonnan palkintona on Integroidut ORMAX EVO aurinkopaneelit, 30 kpltta 105 W paneelia. Palkinnon arvo on 4500€.  Voittaja sitoutuu paneelien asennuskustannuksiin, jotka riippuvat kohteesta. Palkinto on saajan veronalaista tuloa. Voittaja sitoutuu ilmoittamaan palkinnosta veroilmoituksella.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi aineettomaksi tai aineelliseksi hyödykkeeksi, eikä sitä voi luovuttaa edelleen.

Palkinnon toimittamisesta sovitaan palkinnon saajan kanssa erikseen. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta / palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittaa arvonnan järjestäjä.


5. SÄÄNNÖT KOSKEVAT KAIKKIA OSALLISTUJIA

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä tällä arvontaa koskevalla sivuilla.


6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Järjestäjä toimittaa ilmaisen kuntokartoituksen tai tarjouksen tekemiseksi tiedot valtuutetulle kattoasentajalle. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy tietosuojaselosteesta.


7. VOITTAJAN NIMEN JULKAISEMINEN

Arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta arvonnan järjestäjän valitsemissaan medioissa.


8. MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Arvontaan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä arvontaa koskevilla sivuilla.

Mitkään Järjestäjän järjestämät arvonnat Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen arvontaan osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista arvonnan osalta.