Mitmekesisus on meie tugevus

Usume, et igal töötajal on pakkuda midagi ainulaadset ja erinevat, mis muudab meid tervikuna tugevamaks ning aitab meid meie töös.

Usume, et kõiki tuleb kohelda ühtviisi sõltumata usust, tõekspidamistest, vanusest, soost, rassist, erivajadusest, emarollist, seksuaalsest sättumusest või mõnest muust eelistusest ning seepärast pakume tööandjana kõigile võrdseid võimalusi.

Otsime töötajaid, kellele on esmatähtsad oskused ja kogemused ning kes on pühendunud sellele, et teha tööd vastavalt oma võimetele parimal viisil.

Lisaks ootame, et meie töötajad kohtleksid kõiki oma kolleege ja kliente alati austuse, viisakuse ja lugupidamisega.

See on lihtne filosoofia, mis tagab, et iga töötaja tunneb end osana meeskonnast ning kõigil on võimalik avastada iseenda maksimaalne potentsiaal.

 

BMI tehasetöötaja

Kasulikud lingid

Kas oled valmis astuma järgmise sammu oma karjääris?

Vaata vabu töökohti