Kuidas valida katuse paigaldajat?

Selleks, et uus katus peaks vastu kogu eluea, peab lisaks materjalidele olema kvaliteetne ka paigaldustöö. Katusepaigaldaja valimisel on abiks kontrollküsimused, millest nii mõnelegi saab vastuse arvuti tagant lahkumata.
Laadi alla PDF-ina
Pildil on punasel BMI Monieri savikatuse taustal seisev katuse ehitaja.

Kuidas leida hea katusepaigaldaja?

Katusevahetuse hinnapakkumisi tasub võtta pikalt enne suve

Uue katuse paigaldaja tasub valida ainult nende ehitusettevõtete seast, kelle puhul saab järgnevatele küsimustele vastata jaatavalt. Lisaks tasub ehitajalt küsida infot seni tehtud tööde kohta ning võimalusel mõni varasem klient läbi helistada, et uurida töö kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise ja üldise koostöökogemuse kohta. 

  • Kas valitud firmal on üldse õigus ehitusteenust pakkuda? Ehitus on erinõuetega tegevusala, millega tegelemiseks peab ettevõte olema kantud majandustegevuse registrisse ning tööl peab olema kutsetunnistust omav vastutav ehitusspetsialist.

  • Kas ettevõttel puuduvad võlad? Kui ehitusfirma on registris olemas, tasub kontrollida maksuvõla puudumist maksu- ja tolliameti veebilehelt ja võimalusel tellida krediidiraport. Lisainfot maksekäitumise kohta annab ka kvartaalselt tasutud töömaksude info –  kui ettevõte on deklareerinud ehitajate töötasuna miinimumpalga, pole asjad selles firmas korras. Kahtlane maksekäitumine võib tähendada ka kahtlast töö kvaliteeti, kuna ümbrikupalku maksvas ettevõttes on sageli töötajate suur voolavus, mis omakorda viib alla meeskonna erialase professionaalsuse.

  • Kas katusemeister on seni teinud korralikku tööd? 100% usaldusväärset infot võib olla keeruline hankida, ent internetiotsing aitab terad sõkaldest eraldada. Kui mõne ettevõtte paljud kliendid on olnud rahulolematud, siis tõenäoliselt on sellest ka ehitusfoorumites, sotsiaalmeedias või mujal veebis juttu, mis viitab vajakajäämistele ehitustöö kvaliteedis.

  • Kas ehitusfirma on väljavalitud katusematerjali varem paigaldanud? Selleks tuleks küsida katusematerjali maaletoojalt, kes on nende volitatud paigaldajad. Näiteks meie partnerehitajad on läbinud iga-aastased paigalduskoolitused, mille kohta antakse osalejatele alati ka tunnistus, mida võib ehitajalt näha küsida. Lisaks tasub ehitajalt küsida infot seni tehtud tööde kohta ning võimalusel mõni varasem klient läbi helistada, et uurida töö kvaliteeti, tähtaegadest kinnipidamist ja üldist koostöökogemust. Täiendavat usaldust tekitab ehitaja kuulumine Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liitu.

  • Kas ehitaja tuleb enne pakkumise tegemist objektiga tutvuma? Üldjuhul ei saa teha täpset hinnapakkumist ilma kohapeal käimata. Vastasel juhul võib pakkumine sisaldada puhvreid võimalike ootamatuste tarbeks või proovitakse hiljem kliendile esitada lisaarveid.

  • Kas hinnapakkumine on arusaadavalt lahti kirjutatud? Ehitaja peab tegema hinnapakkumise sellisel kujul, et tööde etapid, mahud ja kasutatavad materjalid on arusaadavad ka ehituskaugele inimesele. Kui midagi jääb segaseks, tuleks seda ehitajalt üle küsida. Soovitusi katuse hinnapakkumiste võrdlemiseks leiab siit.

  • Kas ehitaja soovib kirjalikku töövõtulepingut? Suulise kokkuleppe alusel töötamine on küll juriidiliselt võimalik, ent seda ei saa mingil juhul soovitada. Kirjaliku lepingu sõlmimisel on üheselt selged töö hind ja maksetingimused, tähtaeg, garantii ja muud detailid, mis loovad eelduse, et ka paigaldustöö tuleb kvaliteetne.

  • Kas ehitajal on nõus katusepaigalduse hinna lepingus fikseerima? Kui ehitusettevõte soovib arveldada tööks kulunud aja alusel, näitab see ebapädevust ajakulu hindamisel, mis omakorda ei anna mingit kindlust töö kogumaksumuse osas. Loomulikult võib vana katuse eemaldamisel ilmneda lisatööde vajadus (näiteks kahjustunud katusekonstruktsioonide parandamine või soojustuse vahetamine), ent nende ulatus, töötunni maksumus ja muud detailid tuleb lepingusse lisada.

  • Kas ehitaja on valmis loobuma ettemaksust? Enne töö algust tasumist tuleks vältida. Kui see ei ole võimalik, siis võiks tasuda ehitusplatsile toodud materjalide eest vastavalt müügiarvetele. Tellija vaates on mõistlikum jagada töö etappideks ning tasuda osade kaupa vastavalt tööde üleandmisele.

  • Kas ehitaja on valmis tõendama hinnapakkumises toodud materjalide kasutamist? Müügiarvete ja saatelehtede esitamine loob kindluse, et katusemeister on kasutanud täpselt neid materjale ja lisatarvikuid, mis sisaldusid ka pakkumises. Nimelt on ette tulnud, et ehitusettevõte on töö käigus asendanud pakutud aluskate või lisatarvikud odavamate analoogidega, mis ohustab tootjapoolse garantii kehtivust. Enne nende tõendite esitamist ei tohiks katusepaigalduse eest tasuda või viimast osamakset teha.

Uue katuse paigaldaja tasub valida ainult nende ehitusettevõtete seast, kelle puhul on kõik eelpool toodud nõuded täidetud. See loob eelduse, et paigaldustöö tuleb kvaliteetne ja uus katus peab pikalt vastu.

Abiks uue katuse kavandamisel

Siit leiad kasulikku infot, kuidas alustada uue katuse ehitamist või vana renoveerimist.