Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred for tredjeparter

Indhold

 

 

Formål med og omfang af denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

BMI Group Management UK Limited og dens associerede retlige enheder (samlet “BMI Group”, “vi” eller “os”) respekterer dit privatliv.

 

I denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred beskrives det, hvordan BMI Group indsamler, anvender, deler og opbevarer de personlige data, du oplyser under og efter dit engagement eller forhold til os. Vi forpligter os til at sikre, at alle personlige data, vi modtager, bliver beskyttet og håndteret i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

 

Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred gælder for alle eksterne parter, der deler personlige data med BMI Group, herunder, men ikke begrænset til, entreprenører, bygningsejere, jobansøgere, kunder og leverandører samt deres respektive personale og slutbrugere (samlet “dig”).

 

Hvis du er bygningsejer, og en af vores entreprenører har udført arbejde for dig, kan vi gemme visse oplysninger om dig i vores entreprenørportal. Denne meddelelse om beskyttelse af personlivets fred gælder ikke under disse omstændigheder. Se meddelelsen om beskyttelse af privatlivets fred for vores entreprenørportal, der kan fås hos din entreprenør, for flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige data gennem denne portal. Du kan alternativt kontakte os, så kan vi give dig en kopi. 

 

Yderligere oplysninger om BMI Group findes på https://www.bmigroup.com/our-company

 

Oplysninger, vi har og behandler om dig

Vi indsamler, gemmer og bruger personlige data, der er relevante for vores engagement eller forhold til dig. Dette kan omfatte dit navn, din e-mailadresse, dine personlige og professionelle kontaktoplysninger, dine kreditkortoplysninger, dine kommunikationspræferencer, oplysninger om produkter, du har forhørt dig om eller købt hos os samt oplysninger om eventuelle projekter, du har arbejdet på som BMI Group-entreprenør. Det kan også omfatte personlige data, du oplyserr som en del af din deltagelse i en BMI Group-konkurrence, -markedsundersøgelse eller -spørgeundersøgelse (såsom vidnesbyrd, bedømmelser og anden feedback) samt oplysninger om det indhold, du får adgang til på vores websted. 

 

Vi indsamler enten personlige data direkte fra dig, din arbejdsgiver eller fra en tredjepartsformidler i vores salgsproces. Fra tid til anden modtager vi også personlige data om dig fra andre tredjepartskilder (såsom tilsynsorganer, tredjepartsreferencebureauer osv.).

 

Ansættelse

Du kan ansøge om fastansættelse eller traineestillinger, der tilbydes af BMI Group, eller tilmelde dig jobunderretninger online via vores websted eller via e-mail. For sådanne online-underretninger og -ansøgninger gælder denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred ud over andre juridiske krav.

 

Når du ansøger hos BMI Group online eller via e-mail, giver du BMI Group personlige data som navn, post- og e-mailadresse samt oplysninger om din uddannelse og faglige kvalifikationer, certifikater samt andre oplysninger og dokumenter, der ofte bruges til en jobansøgning. Vi kan også indsamle andre oplysninger om din ansættelseshistorik såsom tidligere stillinger og erfaring, uddannelsesdokumentation, faglige medlemskaber og straffeattest.

 

Du bør kun afsløre særlige kategorier af personlige data (såsom etnisk baggrund, politisk holdning, medlemskab af en fagforening, fysisk og mental sundhed, religion eller filosofisk tro), som du udtrykkeligt giver samtykke til, at vi modtager. Vi forventer og kræver ikke, at du fremsender sådanne data, medmindre vi har brug for disse oplysninger for at lette dine adgangskrav.

 

På grundlag af en online-ansøgning, der er indledt af dig, behandler vi de personlige data, du forsyner til BMI Group elektronisk, med henblik på ansøgningen samt kontrol af kriminel baggrund.

 

Retsgrundlag og formål med behandling af dine personlige data (kun EØS-hjemmehørende)

I de fleste tilfælde er vores brug af dine personlige data nødvendig:

 

 • for at vi kan indgå en kontrakt med dig, såsom en kontrakt om at købe et produkt eller en tjeneste
 • så vi kan overholde vores juridiske forpligtelser og/eller samarbejde med tilsynsorganer og andre myndigheder
 • for at forfølge vores legitime interesser, og disse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller friheder, som kræver beskyttelse af personlige data, såsom at administrere og forbedre vores forretnings- og kundeengagementer og -forhold, til forretningsudviklings- og analyseformål, at overvåge og evaluere brugen af vores produkter, at levere vores værktøj til entreprenørlokalisering og at udføre markeds- eller spørgeundersøgelser

Vi behandler kun dine personlige data til formål, der er tilladt af loven. Dette omfatter behandling, hvor det er nødvendigt til følgende formål:

 

 • at efterkomme en anmodning eller kendelse fra en kompetent domstol, en retshåndhævende myndighed eller et andet regeringsagentur
 • at beskytte enhver persons vitale interesser
 • at håndhæve, udøve eller forsvare juridiske krav

Nogle af ovennævnte grunde til behandling vil overlappe hinanden, og der kan være flere grunde, der berettiger vores brug af dine personlige data. Hvis du har spørgsmål eller har brug for flere oplysninger om det juridiske grundlag og formålet med behandlingen af dine personlige data, bedes du kontakte os på privacy@bmigroup.com

 

Opbevaring og overførsel af dine personlige data

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

 
Vi opbevarer dine personlige data, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at opfylde de relevante formål, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred, og i den periode, som loven kræver eller tillader. Opbevaringsperioden bestemmes primært af relevant juridisk og lovpligtig forpligtelse og/eller varigheden af vores forretningsforhold til dig. Vi vil slette eller fjerne dine personlige data på sikker måde, hvis der ikke er nogen gyldig forretningsgrund til at opbevare dine data. 

 

Hvordan holder vi dine personlige data sikre?
 
Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personlige data, vi behandler, mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse og adgang. BMI Group gemmer dine personlige data i centraliserede databaser med kontrolleret adgang samt sikkert på papir og i elektronisk form. Adgangen er begrænset til autoriserede brugere, der er pålagt tavshedspligt, såsom regnskabsafdelingen eller personaleafdelingen, i det omfang, der er behov for det.

 

Datadeling

Overførsler til tredjeparter

 

Vi deler muligvis dine personlige data med følgende kategorier af tredjeparter 


 • Hvor du har givet samtykke, kan vi dele dine personlige data med tredjeparter, f.eks. når du giver en tredjepart tilladelse til at kontakte dig i forbindelse med en tjeneste.
 • Til vores tjenesteudbydere, forretningspartnere og entreprenører, der leverer tjenester på vores vegne, eller som vi bruger til at støtte vores forretning.
 • Vi kan også dele dine personlige data med andre tredjeparter i forbindelse med det mulige salg eller den mulige omstrukturering af virksomheden og vil instruere disse modtagere om, at de kun må bruge de personlige data til formål, der er beskrevet i denne meddelelse. 
 • Hvis din virksomhed eller arbejdsgiver er medlem af et BMI Group-certificeret entreprenørprogram, herunder BMI RoofPro, kan vi muligvis offentliggøre dine installatørers kontaktoplysninger på vores websted, som en del af BMI Group-værktøjet til at finde entreprenører.
 • Vi er muligvis nødt til at dele dine personlige data med et tilsynsorgan, et kompetent retshåndhævelsesorgan, et regeringsagentur, en domstol eller anden tredjepart for at (i) overholde loven (ii) håndhæve betingelserne i en kontrakt og (iii) beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for BMI Group eller andre. 
 • Vi kan også dele dine personlige data med andre virksomheder i BMI Group, som vil bruge de personlige data til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. 

 

Overførsel af oplysninger uden for EØS (kun EØS-hjemmehørende)

 

Vi kan overføre personoplysninger, vi indsamler om dig, til de ovenfor beskrevne tredjeparter, som befinder sig uden for det land eller den region, hvor du er bosiddende. I sådanne tilfælde vil vi træffe passende forholdsregler for at sikre, at dine personlige data fortsat bliver beskyttet efter de standarder, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Dette sker for eksempel ved at indgå kontraktmæssige aftaler, der er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser, eller ved at stole på tredjepartsmodtagerens certificering under EU-US Privacy Shield. Hvis du har spørgsmål eller har brug for flere oplysninger om internationale overførsler af dine personlige data, bedes du kontakte os på privacy@bmigroup.com.

 

Dine rettigheder

Oversigt

 

Du har specifikke juridiske rettigheder relateret til BMI Groups behandling af dine personlige data. Disse omfatter en ret til at anmode om adgang til, retning og sletning af personlige data, vi behandler om dig. Du kan også fravælge markedsføring, tilbagetrække samtykke til behandling (hvor vores behandling er baseret på dit samtykke) og give udtryk for dine bekymringer til tilsynsorganer.


Nogle jurisdiktioner (herunder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) giver deres borgere yderligere rettigheder i henhold til den gældende lov, og vi behandler din anmodning om at udøve dine rettigheder i overensstemmelse med disse love, hvor det er relevant. Disse rettigheder kan omfatte en ret til at gøre indsigelse mod behandling samt at bede os om at begrænse behandlingen eller til at overføre dine personlige data. 


Udøvelse af dine rettigheder

 

Hvis du ønsker at fravælge markedsføring via e-mail, kan du gøre dette ved at klikke på linket "fravælg" i de e-mails med markedsføring, hvor det er angivet, eller ved at sende en e-mail til DSAR@bmigroup.com.


For at fravælge andre typer markedsføring, eller ønsker at udøve nogen af ​​dine rettigheder, bedes du kontakte os på DSAR@bmigroup.com.

 

Webstedsinformation og cookies

Cookies 

 

Se BMI Groups cookiepolitik for oplysninger om, hvordan vi bruger personlige data leveret via cookies på vores websteder. Denne politik findes på www.bmigroup.com/legal/cookie-policy.

 

Tredjeparter

 

Vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred gælder ikke for oplysninger, der behandles af vores forretningspartnere eller andre tredjeparter. Vores websted kan indeholde links til websteder, som vi ikke ejer eller har kontrol over. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred gælder ikke for disse tredjepartswebsteder eller -programmer, der er tilgængelige fra eller henvises til på vores websted. 

 

Ændringer af denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred udgør ikke en del af en kontrakt med dig, og vi forbeholder os retten til at opdatere denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred til enhver tid. Vi vil træffe passende forholdsregler for at informere dig om opdateringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred (for eksempel ved at offentliggøre den opdaterede meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred på vores websted eller via e-mail).


Du kan se, hvornår vi sidst opdaterede denne meddelelse, på "Gældende fra og med"-datoen, der vises øverst i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål angående denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred eller den måde, vi håndterer eller behandler dine personlige data på, kan du kontakte os på privacy@bmigroup.com.


BMI Group er ansvarlig for dine personlige data. Med henblik på gældende databeskyttelseslove kontrolleres dine data uafhængigt af BMI Groups juridiske enhed, der leverer tjenester til dig eller kommunikerer med dig. BMI Group Management UK Limited driver dette websted og er den registeransvarlige.