Фотоволтаици

Производството на електроенергия на собствения покрив винаги има смисъл, независимо дали планирате ново строителство или ремонт. Термалните колектори и фотоволтаиците на BMI Bramac използват слънчевата енергия ефективно и чисто. С решенията за покриви от BMI Bramac разполагате с висококачествени продукти с отлична оптика, която се интегрира перфектно в повърхността на покрива.
Фотоволтаици

Фотоволтаици

Енергия от вашия покрив за вашия дом

През последните няколко десетилетия технологиите, свързани с източниците на слънчева енергия, непрекъснато се разширяват. По този начин развитието е в съответствие с тенденцията на населението към възобновяеми енергийни източници. Тази - по принцип безплатна слънчева енергия - става използваема, наред с другото, чрез фотоволтаични панели, чието закупуване се подпомага финансово от държавата. По време на самото производство на енергия не се отделят нито прахови частици, нито парникови газове, както е при конвенционалните енергийни източници. Това означава, че слънцето е доставчик на енергия с нулеви емисии . Това допринася значително за опазването на околната среда и климата . Домакинствата, които разполагат със собствена фотоволтаична система, могат сами да използват около 35 до 40 % от електроенергията. Излишната електроенергия, произведена от фотоволтаичните панели, се подава към обществената мрежа, а на собственика се предлага компенсационно плащане. Чрез интелигентна оптимизация и контрол на собственото потребление, собственото потребление може да се увеличи до 45%.

Енергия от вашия покрив за вашия дом

БМИ БРАМАК ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Предимството на решенията за вграждане в покрива е, че те се интегрират в скатния покрив вместо в керемидите, което води до напълно линейно и хармонично покритие. Това означава, че няма критични пробиви на покривното покритие и няма риск покривното покритие да се счупи поради пробивните ефекти на натоварване на крепежните решения. Тъй като модулите заменят покривното покритие, спестявате "двойно време за монтаж" и разходи за Mатериали , така да се каже за площта, покрита с фотоволтаични елементи. Тъй като процесорите могат да застанат директно върху летвите по време на монтажа, те имат по-добро сцепление и няма опасност покривното покритие да се счупи по време на полагането.

БМИ БРАМАК ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

ПРЕДИМСТВА НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Първокласното качество и отличното обслужване ни правят един от водещите доставчици на покривни и уплътнителни системи. Цялостни покривни системи с покривни камъни, керемиди, уплътнителни покриви, леки покриви, части за покривни системи, улуци, изолации и соларни системи. Непрекъснато инвестираме в научноизследователска и развойна дейност. Колекторите се тестват в собствения аеродинамичен тунел, за да се гарантира тяхната устойчивост на дъжд. Покривът от BMI Bramac с интегрирана фотоволтаична система ви гарантира ефективно използване на слънчевата енергия, а също така отговаря на всички визуални изисквания.

ПРЕДИМСТВА НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Ние ви предлагаме...

ри нас можете да избирате между две висококачествени фотоволтаични решения за вграждане в покрива : – Фотоволтаична система Bramac IndaX и – Bramac photovoltaic premium system. И двете решения могат да се интегрират в покрива вместо керемидите и осигуряват напълно равномерно покритие. По-специално нашето фотоволтаично решение Premium, което в комбинация с BMI Bramac Tegalit почти не се различава от останалата част от покривната площ, отговаря на най-високите стандарти за дизайн и естетика.

Повече информация можете да намерите в нашия продуктов каталог ТУКНие ви предлагаме...