Соларна система

Компютърно симулирана калкулация
Еднофамилна къща в Бургас, четиричленно семейство, 6 м2 соларен покрив Брамак, наклон на покрива 25°, бойлер 400 л – 74,6 % от използваната за една година топла вода се загрява от слънцето.

Разпределение на загрятата от слънцето вода по месеци

Соларна система

Какво ще спестим?

За една година:
Спестена електроенергия – 3556.8 kWh = 622.44 лв.
Намаляване ан CO2 – емисии: 2368.84 кг

При минимална продължителност на използване 25 години:

Спестена електроенергия -88 920 kWh = 15 561 лв.
Намаляване ан CO2 – емисии: 59 221 кг

*) Към март 2008 година цената на електроенергията е 0,175 лв./kWh, на чиято база е изчислена сумата, която може да се спести чрез Соларен покрив Брамак.

Ако желаете да получите подобна безплатна калкулация, съобразена с вашите индивидуални потребности, моля попълнете следния формуляр!

Често задавани въпроси за соларната система