Подгряване на водата

Подгряване на водата - 1

Функционален принцип. Соларен цикъл за подгряване на вода за битови нужди
ПОДГРЯВАНЕ НА ВОДА
Енергоносителят (1) в тази система представлява смес от вода и антифриз. Тя се загрява в колектора (2) от слънчевите лъчи. Когато температурата в колектора (2) надвиши температурата в долната част на соларния бойлер (3) с около 50 С, се включва помпената група (4). Топлоносещата течност (1) преминава през топлообменика в бойлера (5) и отдава топлината към околната вода за потребление. Охладената течност отново се отвежда към колектора (2), за да бъде отново загрята от слънцето.

Подгряване на водата - 2