Енергия от собствения покрив

Насладете се на голямата свобода

В България средната слънчева радиация е около 1400 kWh на квадратен метър. По високите планински части и в североизточна България достига до 1600 kWh/м. Така е на разположение достатъчна слънчева енергия, за да работят ефективно слънчевите колектори.

Енергия от собствения покрив - 1

85% от годишната слънчева радиация е достатъчна за месеците от март до октомври, ако бъде уловена и използвана да затопли необходимата ни топла вода за битови нужди до 600С. През останалото време подгряването на топлата вода трябва да се подпомага и дозагрява от отоплителна система. Като резултат приблизително 70% от нуждите от топла вода на едно домакинство се покриват от слънчевите колектори.

ОПТИМАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ

Идеалният случай е когато колекторите са ориентирани на юг (азимут 00). Отклонение на югоизток (азимут -450) са в рамките на толеранса и се отразяват несъществено на ефективносттана загряването на топла вода от инсталацията. До известна степен определени отклонения в ориентацията на колектора могат да се компенсират с увеличаване на неговата площ.

Енергия от собствения покрив - 2


ОПТИМАЛЕН ЪГЪЛ НА НАКЛОНА

Колекторите са най-ефективни когато са ориентирани под прав ъгъл спрямо слънцето. Идеалният ъгъл също така е в зависимост от сезона, като през лятото слънцето е по-високо отколкото през зимата.

Най-благоприятен е наклон между 200и 700. При соларни инсталации за подпомагане и на отоплението за предпочитане е по-голям ъгъл (от около 300), така че да се използва оптимално ниското слънце през зимните месеци. При инсталации само за топла вода и наклон само от 200 дава възможност за ефективно използване.

КАКВО СПЕСТЯВАМ?

Енергия от собствения покрив - 3

Ниско енергийните и пасивните сгради позволяват значително намаляване на разходите за отопление. Непременно остава обаче потреблението на енергия за топла вода. В едно средно домакинство консумацията на топла вода на един човек е около 50 литра на ден. Годишната консумация на енергия е около 850 kWh за затоплянето на това количество вода от 100С до 500С. Едно 4 членно семейство се нуждае следователно от 3400 kWh за подгряване на топла вода. За сравнение добре топлоизолираните сгради вече се нуждаят от по-малко енергия за отопление. В една къща от 130м2 с ниско потребление на енергия са достатъчни 2600 kWh за осигуряване на комфортна температура през цялата година. Един поглед към графиката ясно показва, как се нергийното оптимизиране на сградите се променя съотношението между двата основни енергопотребителя.

СНИЖАВАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ Е БЛАГОПРИЯТНО ЗА КЛИМАТАВ периода март-октомври слънчевата енергия е достатъчна за покриване на 85% от потребностите от топла вода. С помощта на модерна соларна техника вие можете значително да намалите разходите за топла вода.