Собственик на сайта

BMI Group Holdings UK Ltd е собственик на този сайт. Съдържанието на този сайт е отговорност на Брамак ПС ЕООД


Номер на компанията : 09984607

Адрес на регистрация :
Thames Tower,4th Floor, Station Rd,
Reading,
United Kingdom,
RG1 1LX

Телефон : +44 (0) 203 757 1900

Email info.group@bmigroup. com

BMI Bulgaria-Брамак Покривни системи ЕООД

Адрес на регистрация: гр. Силистра,
Западна промишлена зона,
п.к.182

Адрес за кореспонденция: Елин Пелин 2100,
Подбалкански път,
1,5 км. след отбивката за Столник и Елин Пелин,
завод Брамак

Телефон : +359 700 119 20/+359 725 680 31

Email :  bmibulgaria@bmigroup.com