Чеклист за вашия проект - Реконструкция

Реконструкция
  • Проверете дали проектът се нуждае от проектно разрешително и подайте проекта за разглеждане в общината възможно най-рано.

  • Има ли местни ограничения по проектирането, които имат отношение към реконструкцията на покрива? Свържете се с архитект, проектант или общината за да разберете.

  • Съществуващият покрив на повече от 50 години ли е? Трябва да проверите състоянието на гредите, за да установите дали има смисъл да подменяте цялата конструкция на този етап.

  • Ще бъде ли покривът построен съгласно изискванията и стандартите за избягване на конденза, което може да е проблем при студени подпокривни пространства.

  • Строителят на покрива член ли е на Клуб Брамак Топ Майстор?

Реконструкция