Реконструкция на покривното пространство

Реконструкция на покривното пространство

*Тъй като покрив е цялата част от сградата, намираща се над последния етаж, правилно е да се говори за използваемо „покривно пространство“, а не за „подпокривно“, както е възприето у нас.

Реконструкцията на покривното пространство е много добър и все по-популярен начин да разширите жилищното си пространство. Определено има смисъл в това да превърнете тъмния и неизползваем таван в светло и раздвижено помещение за живеене, което ще повиши също така и стойността на вашия дом.

Промяна на линията на покрива

Ако планирате само подмяна на покривните материали, то вие със сигурност сте предприели стъпки за ремонт на покрива без засягане на конструкцията му. Съгласно чл.151 (1), т.2 от Закона за устройство за такъв ремонт не се изисква разрешение за строеж, но ако при планираното преустройство променяте вида на покрива, неговата конструкция и съответно височина, ще трябва да се сдобиете с разрешение за строеж.

Подмяна на покрива

При реконструкция се изисква цялостна подмяна на покрива. Това е така, защото гредите, които ще поддържат пода на новото помещение, ще трябва да се подменят, за да издържат тежестта на конструкцията. Подмяната на целия покрив ви дава голям избор по отношение на керемидите, тъй като няма да се налага да ги съчетавате със старите.

Фирмата, която ще изгражда покрива може да предложи да се използват същите керемиди при покриването, но със сигурност ще постигнете много по-добър ефект ако ги подмените всички, а така ще се възползвате и от гаранциите, които придружават новите продукти.

Повечето от проектите за преустройство и реконструкция се извършват от специалисти – архитекти, проектанти, инженери и накрая строители, за които е добре да проверите техните познания в областта на покривните работи. Онези от тях, които имат значителен опит, вероятно са членове на Клуб “Брамак Топ Майстор”. При други обстоятелства, фирмата, която реконструира покривното пространство, може да наеме подизпълнител за покривните работи. В този случай си струва да проверите дали подизпълнителят също е член на Клуб “Брамак Топ Майстор”.Реконструкция