Практически и теоретични обучения

Какви обучения предлага BMI БРАМАК

Какви обучения предлага BMI БРАМАК

Услугата е част от сертификационната програма „Брамак Топ Майстор”. Достъпна е за всички строители, специалисти в изграждането и ремонта на покриви, които работят активно с продуктите на БМИ за плосък и скатен покрив и предлагат качествен монтаж според предписанията на производителя.

За повече информация, можете да се свържете с нашите продуктови мениджъри:

Скатен покрив

Инж. Николай Кънчев: nikolay.kanchev@bmigroup.com

Плосък покрив

Инж. Михаел Петков: mihael.petkov@bmigroup.com

Практически и теоретични обучения