Околна среда

Околна среда

В производствения процес

За производството на керемиди се използват предимно висококачествени суровини – пясък, цимент и вода.
Енергийните разходи и емисии при производството са значително по-ограничени в сравнение с другите покривни материали. Според изследване на австрийския институт за строителна биология и екология, за производството на бетоновите керемиди разходът за невъзобновима енергия е много нисък.
Собствените съоръжения за преработка на отпадъчни води във всички заводи на концерна гарантират почти 100% повторна преработка.
Производствените отпадъци, които биват складирани в собственото депо на завода, въпреки постоянно нарастващото производство бяха намалени след 1990 година до около 50%.

Комуникация

От 15 години съществува работна група за опазване на околната среда, чрез която се контролират всички проекти на предприятието относно тяхната целесъобразност във връзка с опазването на околната среда.
Всички служители са редовно информирани и обучавани относно новите дейности по опазване на околната среда. Функциите по изпълнение и контрол на концепцията за обработка на отпадъците се възлагат на квалифициран за целта служител.