Всичко за покривна система Брамак

Всичко за покривна система Брамак

Брамак Покривни Системи ЕООД е пазарен лидер в областта на скатните покриви и компания, която предлага на нашия пазар комплексна покривна система от най-високо качество. При разработката на всички продукти са използвани най-съвременните методи и технологии. Производството им е под непрекъснат вътрешнофирмен контрол, който надвишава изискванията на нормите, на които трябва да отговарят. Използвайки нашите материали, вие винаги може да разчитате на най-добрите продукти за скатни покриви, предлагани на нашия пазар.

Наша основна цел е да информираме, обучаваме и популяризираме качествената работа при изграждане на покриви в България.

Тук ще намерите полезна информация за всички продукти от покривна система Брамак, както и указания и препоръки за правилния монтаж на различните елементи. Спазването им е основа за нашата продуктова гаранция, ще направи Вашата покривна система сигурна и ще Ви спести време и средства.

В съвременното строителство стремително и бързо навлизат сложни планови и обемни решения, които създават както проектантски трудности, така и проблеми за надеждното изпълнение на покрива. Появяват се сложни детайли и места, които представляват потенциална опасност за проникване на вода в покрива, а оттам и в сградата. Тези детайли и особени случаи трябва да бъдат проектирани и изпълнени с повишено внимание, с пълно разбиране характера на процедите и възможните въздействия.

Проблемите, които могат да възникнат при една неправилно изпълнена покривна система биха могли да доведат до много непредвидими последици и разход по ремонта и подмяната на материали в цялата сграда.