Изключване на отговорност

Правни известия

Уебсайтът www.bmigroup.com ("Уебсайтът") е изготвен от BMI Group Management UK Limited, Thames Tower, 4th Floor, Station Rd, Reading, United Kingdom, RG1 1LX ("BMI Group"). BMI Group е собственик на Уебсайта и неговото съдържание. Използвайки Уебсайта, Вие изразявате съгласието си със следните условия за ползване.

Условия за ползване

1. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

Уебсайтът и предоставеното на него съдържание (текстове, изображения, анимации, лога, слогани и т.н.) са защитени от закона за авторското право и търговските марки.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Можете да разглеждате Уебсайта, да го изтегляте, да го отпечатвате и да използвате предоставените функции. Всяка промяна, възпроизвеждане, разпространение или друго предоставяне на разположение изисква изрично писмено разрешение от BMI Group. В случай на разрешено възпроизвеждане, разпространение или друго предоставяне на разположение, съдържанието, взето от Уебсайта, трябва да бъде придружено от позоваване на източника в следната форма: Източник: www.bmigroup.com и © BMI Group Holdings UK Limited.

3. ЛИНКОВЕ

Без изрично писмено разрешение от BMI Group нямате право да извършвате промени в този уебсайт и/или неговото съдържание. Можете да поставяте връзки към уебсайта или отделни негови страници от други уебсайтове в интернет чрез обичайните методи. Всяко такова свързване не трябва да създава невярна представа по отношение на авторството на Уебсайта и неговото съдържание чрез начина и вида на свързване или показване на Уебсайта или неговото съдържание (напр. чрез вграждане в друг уебсайт или вграждане в друг уебсайт чрез рамки). BMI Group си запазва правото да поиска изтриване на такива връзки към Уебсайта. Всички евентуално съществуващи външни връзки (т.е. връзки от Уебсайта към уебсайтове на трети страни) са създадени изключително за Ваше удобство. Моля, имайте предвид, че при използването на такива връзки вие напускате Уебсайта на BMI Group.

Съответно BMI Group няма никакво влияние върху съдържанието на такъв уебсайт, отворен чрез връзката, и не поема никаква отговорност за вреди, които могат да бъдат причинени от отварянето и разглеждането на такъв уебсайт или от изтеглянето или друго използване на съдържанието. Ако линкове от уебсайт на трета страна водят към уебсайта на BMI Group, това не означава, че BMI Group се е съгласила със съдържанието на такъв уебсайт на трета страна или носи отговорност за него.

4. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

BMI Group полага възможно най-голяма грижа, за да гарантира верността, пълнотата и актуалността на информацията, съдържаща се на Уебсайта. Въпреки това BMI Group препоръчва да проверите точността на информацията, преди да я използвате. BMI Group не поема отговорност за съдържанието на Уебсайта или за вреди, които са причинени при разглеждането, изтеглянето или използването на Уебсайта.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уебсайтът Ви позволява да се свържете с BMI Group чрез електронна поща до нашия главен директор по комуникациите: Compliance@BMIGroup.com. Личните данни, предоставени от всеки съответен потребител, се съхраняват с цел да се отговори на вашето запитване. Данните се изтриват веднага след като вече не са необходими за тези цели, при условие че това не е възпрепятствано от законови изисквания за съхранение или сте декларирали съгласието си за по-дълго съхранение.

Обработката на Вашите лични данни, както е описано по-горе, е необходима, за да се отговори на Вашето запитване (член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД). Обработката на допълнителни данни, предоставени доброволно от Вас във формуляра за контакт, се основава на клаузата за балансиране на интересите от ОРЗД (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД).

Можете да възразите срещу съхранението и обработката на Вашите данни по всяко време, като изпратите имейл на адрес Compliance@BMIGroup.com.

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЯ

Уебсайтът Ви дава възможност да се регистрирате за получаване на известия за работа по електронна поща, да кандидатствате за работа онлайн или по електронна поща за позиции за работа или обучение, предлагани от BMI Group и нейните филиали. За такива онлайн известия и кандидатури се прилага Декларацията за поверителност на данните в допълнение към другите законови изисквания. Въз основа на инициирано от Вас онлайн заявление ние обработваме личните данни, които предоставяте на BMI Group по електронен път, за целите на заявлението. Такова обработване е необходимо, за да предприемем стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (вж. чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД). Моля, прочетете тази Декларация за поверителност на данните, преди да ни изпратите личните си данни.

Декларацията за защита на данните от настоящата точка 6 се прилага в допълнение към останалите правни известия.

6.1 Подаванена данни

Когато кандидатствате за работа в BMI Group и нейните дъщерни дружества онлайн или по имейл, Вие предоставяте на BMI Group лични данни като име, пощенски и електронен адрес, както и информация за Вашето образование и професионална квалификация, сертификати и друга информация и документи, които обикновено се използват при кандидатстване за работа. Във Ваш собствен интерес, моля, разкривайте само специални категории лични данни (като етнически произход, политически възгледи, членство в синдикални организации, физическо и психическо здраве или религиозни или философски убеждения, общо "чувствителни данни", вж. чл. 9, ал. 1 от ОРЗД), които изрично желаете да получаваме. Ние не очакваме от Вас да предоставяте, нито изискваме от Вас да изпращате такива Чувствителни данни. За информация относно използването от нас на личните данни на кандидатите, моля, вижте Уведомлението за поверителност на BMI за служители и изпълнители.

С изпращането на Вашите данни Вие се съгласявате да съхраняваме и използваме тази информация в съответствиесъс законовите изисквания, Условията за използване на този Уебсайт и настоящата Декларация за защита на данните. Когато използвате онлайн формуляра за кандидатстване, вашата информация и файлове ще бъдат предадени на BMI Group само след като сте декларирали съгласието си за събиране, съхраняване и използване на вашите данни в съответствие с настоящата Декларация за защита на данните, като отбележите съответното поле във формуляра.

6.2 Съхраняване, използване и изтриване на данни

BMI Group съхранява и използва предоставените от Вас информация и файлове само за регистриране и обработка на Вашата кандидатура, което включва и връзка с Вас. Ако кандидатурата Ви бъде одобрена, предоставените от Вас информация и файлове могат да продължат да се използват в хода на трудовото правоотношение с Вас. В противен случай BMI Group ще съхранява Вашата информация и файлове за период от 6 месеца след приключване на процеса на наемане (освен ако местното законодателство не изисква по-кратък период), за да може да отговори на всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура, да спазва законови задължения и да предявява, упражнява или защитава всякакви съществуващи или потенциални искове. След изтичането на този период данните ви обикновено се изтриват. За допълнителна информация относно начина, по който BMI Group съхранява, използва и изтрива личните данни на кандидатите, моля, вижте Уведомлението за поверителност на BMI за служители и изпълнители. Ако чрез отбелязване на съответното поле или като посочите това при кандидатстване по електронна поща, сте ни дали съгласието си да изпращаме вашата информация и досиета и на други дружества от групата BMI, ние ще препратим вашето досие за кандидатстване на други дружества от групата, които може да имат свободни позиции, подходящи за вас.

6.3 Предаване на данни на трети страни

За целите на вашата кандидатура си запазваме правото да прехвърляме вашата информация и файлове на консултанти по набиране на персонал или подобни доставчици на услуги, които може да сме ангажирали за целите на набирането на персонал. Такива консултанти са обвързани с материално идентични защити на данните като нас. Освен преди, информацията и файловете, които сте предоставили като част от вашата онлайн кандидатура, няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако не дадете изрично съгласие или не ни бъде представена официална заповед.

6.4 Анулиране; оттегляне на заявлението

Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си да продължим да съхраняваме и използваме предоставените от Вас лични данни. Освен това винаги имате възможност да оттеглите заявлението си. Ако оттеглите кандидатурата си, вашите данни и файлове в банката данни на кандидатите ще бъдат изтрити, както е посочено по-горе. Освен това по време на онлайн кандидатстването можете по всяко време да поискате от BMI Group да изтрие всички индивидуални данни или файлове, които сте предали. Ние ще обработваме всяко такова искане в съответствие с разпоредбите на GDPR.

6.5 Контакт

Моля, отправяйте всякакви въпроси относно процедурата за кандидатстване или защитата на личните данни към Privacy@StandardIndustries.com.

7. БИСКВИТКИ

Уебсайтът използва "бисквитки", които са малки файлове, позволяващи на крайните устройства на потребителя (компютри, смартфони и др.) да бъдат свързани с устройството. Те правят Уебсайта по-удобен за ползване, по-ефективен и по-сигурен, и по-специално оптимизират нашите продукти и услуги за Вас и ни позволяват да Ви предоставяме целева информация в бъдеще. Уебсайтът използва т.нар. бисквитки на първата страна, които се съхраняват от нас, и бисквитки на трети страни, които се задават от външни доставчици за постигане на определени цели.

Повечето от бисквитките, използвани от BMI Group, са "сесийни бисквитки", които се изтриват автоматично след приключване на посещението на Уебсайта. Тези "бисквитки" ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение на нашия Уебсайт. Щракнете тук за повече информация относно действителните "бисквитки", използвани от този уебсайт.

Потребителите могат да определят как се използват тези "бисквитки". Всички актуални браузъри имат възможност да ограничат или напълно да блокират съхранението на "бисквитки" по принцип или само за определени уебсайтове. Посочваме обаче, че използването и удобството за потребителя на нашия Уебсайт ще бъдат намалени, ако бисквитките не са разрешени. Потребителите могат да управляват много онлайн рекламни бисквитки чрез уебсайта на Съединените щати http://www.aboutads.info/choices или европейския уебсайт http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Всички потребителски данни (като IP адреси, потребителски имена и т.н.) се съхраняват анонимно, за да се направи невъзможна личната идентификация.

8. GOOGLE АНАЛИЗ

Уебсайтът използва функции, предоставени от услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът на услугата е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, САЩ ("Google"). Google Analytics използва "бисквитки", както вече беше описано в настоящия документ за отказ от отговорност, под формата на текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър. Информацията, събрана от бисквитките относно използването на нашите онлайн продукти и услуги, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, когато в портала е активирано анонимизиране на IP адреса, Google предварително ще намали Вашия IP адрес в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ и съкратен там.

Google използва тази информация от името на BMI Group за оценка на използването на онлайн продуктите и услугите на BMI Group, за изготвяне на отчети за дейността на онлайн продуктите и услугите и за извършване на други услуги за нас, свързани с използването на нашите онлайн продукти и услуги и Уебсайта. След това въз основа на обработените данни се създават анонимизирани потребителски профили.

IP адресът, предоставен от браузъра на потребителя, не се комбинира с други данни на Google. Потребителите могат да настроят софтуера на браузъра си така, че да предотвратява съхраняването на "бисквитки"; потребителите могат също така да предотвратят изпращането и обработката от Google на данните, събрани от "бисквитките" относно използването на нашите онлайн продукти и услуги, като изтеглят и инсталират приставката за браузър, използвайки следната връзка: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Моля, имайте предвид, че някои остарели уеб браузъри може да не поддържат приставката за браузър на Google за отказване. Ако желаете да използвате такъв стар уеб браузър, моля, обърнете се към настройките на браузъра си за деактивиране на бисквитките.

Допълнителна информация относно използването на данни от Google за рекламиране и относно настройките и възможностите за несъгласие можете да намерите на следните уебсайтове на Google:

9. УРЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СПОРОВЕ

Законите на Англия и Уелс уреждат всички правни спорове, възникнали във връзка с използването на Уебсайта и/или неговите функции. Съдилищата на Англия и Уелс имат изключителна компетентност да разрешават всякакви спорове, възникнали във връзка с Уебсайта и/или неговите функции.