Ролята на архитекта

Ще ви представим едно изследване на BMI за променящата се роля на архитекта в съвременния строителен бизнес
Ролята на архитекта

Ролята на архитекта се променя

Изследването на BMI е проведено сред близо 2 000 архитекти в Европа, Китай и Малайзия. Това проучване подчертава все по-важната роля на архитекта в съвременното строителство и как покривът представлява ключова възможност да помогне за решаването на някои от най-големите предизвикателства в света. Този доклад дава възможност на всички нас да започнем да търсим ролята на архитекта във всеки един проект и да разчитаме на мнението му.

BMI, Изследване Ефектът на архитекта /“The Architect Effect” Report, 2020 (достъпен на английски език)

“76% от архитектите смятат, че нямат пълната свобода да предлагат материалите, системите и технологиите, които биха искали.

BMI, доклад “Ефектът на архитекта”/ The Architect effect Report, 2020 г.

Как архитектите могат да останат главни действащи лица в променящия се свят на строителството?

BMI, Изследване Ефектът на архитекта

Доклад "Ефектът на архитекта" 2020

Идентифицирахме няколко основни предизвикателства, пред които са изправени архитектите, за да запазят влиянието си в процеса на вземане на решения

  • Липса на сътрудничество

Получаване на бърз и лесен достъп до правилната информация

  • Липсата на информация

Работа в по-тясно сътрудничество със заинтересованите страни (инвеститори, производители, крайни клиенти)

  • Забавянето на иновациите

Избор на най-подходящите иновативни продукти и материали за даден проект.

Разгледай
Доклад "Ефектът на архитекта" 2020

Изпратете ни Вашето запитване