Застраховка на Покривна Система Брамак 15години

Регистрирай своята покупка и се възползвайте от нашия подарък – застраховка на покрива, при това не за една, а за цели 15 години.

Стойността на застраховката е на база нето фактурна стойност на закупените материали за юридически лица, и бруто фактурна стойност на закупените материали от физически лица.

Застраховката важи само за ОРИГИНАЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА БРАМАК, т.е. керемиди и избрани елементи от покривната система. Минимална стойност на покрива 1500 лв.

Застраховката се издава срещу представяне на копие от фактурата за закупените материали, точен адрес на обект и координати за контакт с инвеститора или собственика, както и след монтаж на покривната система.

Съгласно Общите условия на застрахователя, той има право да осъществява проверки на обектите за използваните на покрива материали. В случай на некоректност, застраховката няма да бъде валидна.

Регистрацията на покупката можете да направите онлайн, попълвайки формуляра РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОКУПКА или по следните възможни начини:

  • С изпращане на документите по факс 0725/ 68 091

  • На имейл: office.bg@bmigroup.com

     

     или

  • По пощата на адрес: 2100 Елин Пелин, п.к. 31, “Брамак ПС” ЕООД

Застраховка на Покривна Система Брамак 15години

Модел керемиди:

Извършено е:

Комуникационен канал:

MC: form.upload.supportedFormats: jpg, png, pdf, doc. MC: form.upload.maxSize: 5.2MB